Stockholms Läns Landsting

Inbjudan att bygga världens bästa universitetssjukhus, Nya Karolinska Solna

Pressmeddelande   •   Sep 04, 2008 11:10 CEST

Den hittills största upphandlingen inom Stockholms läns landsting har inletts, bygget av Nya Karolinska Solna Universitetssjukhus (NKS). Byggföretag, investerare m fl inbjuds nu att delta i den process som ska resultera i ett sjukhus i världsklass år 2015.

I morgon fredag annonserar Nya Karolinska Solna-förvaltningen vid Stockholms läns landsting i en rad ledande affärstidningar i flera europeiska länder. NKS-förvaltningen bjuder in intresserade aktörer till en informationsdag på Arlanda fredagen den 3 oktober. Då kommer marknadsaktörerna att ges inledande information kring projektet och hur upphandlingsprocessen ska genomföras.

"Vi vet redan att det finns ett stort internationellt intresse för Nya Karolinska Solna bland ledande aktörer i Europa. Nu startar processen att utse det konsortium som ska få bygga sjukhuset", säger Lennart Persson, förvaltningsdirektör för NKS.

Upphandlingen av Nya Karolinska Solna sker genom en så kallad OPS-upphandling (offentlig-privat samverkan), som innebär att det blir ett privat konsortium som kommer att stå för utformning, byggnation, finansiering och förvaltning av sjukhusbyggnaden. Landstinget kommer att hyra sjukhusfastigheterna under minst 30 år. I avtalet kommer att regleras hur ägandet därefter kommer att övergå till landstinget.

"Det är viktigt att klargöra att ägandet av sjukhusbyggnaderna inte har med sjukvården att göra. Vi i landstinget ska fokusera vår kraft på att Nya Karolinska Solna i samverkan med Karolinska Institutet ska stå för sjukvård, forskning och utbildning i absolut världsklass", säger Lennart Persson.

Nya Karolinska Solna är den hittills största investeringen inom SLL och att planera och bygga sjukhuset är oerhört komplicerat. Det finns ett stort behov av att dra nytta av den erfarenhet och expertis från liknande projekt som finns hos internationella aktörer.

"En OPS-upphandling är bästa sättet att säkerställa att bygget inte blir dyrare, eller försenat. Vi vet redan i dag att sjukhuset kommer att kosta maximalt 14 miljarder kronor, omräknat i hyra från inflyttningsdagen. OPS ger också bästa förutsättningarna att klara tidplanen så att verksamheten kan öppna i slutet av 2015", säger Erik Gjötterberg, projektledare för OPS-upphandlingen.

"Det som gör den här OPS-upphandlingen speciell är att landstinget redan har en klar idé för hur det nya sjukhuset ska vara utformat, en idé som ska utgöra utgångspunkten för respektive konsortiums anbud. Det ger landstinget ett betydande inflytande under hela processen", säger Erik Gjötterberg.

Bakgrund Nya Karolinska Solna:

Under 2001 tillsatte landstinget SNUS-utredningen (Stockholms Nya Universitetssjukhus) kring behov och möjligheter att skapa ett nytt universitetssjukhus. Slutrapporten pekade bland annat på behovet av en stark samverkan mellan sjukvården på Karolinska Universitetssjukhuset Solna och forskningen och utbildningen på Karolinska Institutet. Likaså konstaterades att nuvarande Karolinska i Solna hade stora renoveringsbehov och var svårt att anpassa för framtidens krav på moderna och ändamålsenliga vårdlokaler. Därefter har bl a den så kallade 3S-utredningen genomförts, som pekar på behovet av förändringar i sjukvårdsstrukturen.

I maj 2005 beslutade landstingsfullmäktige att gå vidare i planeringsprocessen av ett nytt universitetssjukhus och en formgivningstävling utlystes. En jury utsåg i augusti 2006 det vinnande förslaget från White arkitekter, som beslutades av landstingsstyrelsen. Därefter inleddes ett arbete med att bearbeta och vidareutveckla förslaget till ett projektprogram, vilket ska utgöra utgångspunkten för det fortsatta arbetet.

Den 8 april 2008 beslutade landstingsfullmäktige att bygga Nya Karolinska Solna med det framtagna projektprogrammet som utgångspunkt. Ett övre tak på investeringen sattes till 14,1 miljarder kronor för byggnadsvolymen 335 000 kvadratmeter. Planerat öppningsdatum bestämdes till december 2015.

Den 10 juni beslutade fullmäktige att upphandlingen skulle genomföras genom OPS (offentlig-privat samverkan). Det innebär att ett privat konsortium kommer att upphandlas för att utforma, bygga, finansiera och förvalta sjukhusbyggnaderna. Landstinget kommer att hyra fastigheterna under en period på minst 30 år. En förutsättning för att OPS-upphandlingen ska genomföras är att förväntad konkurrens mellan olika anbudsgivare kan uppnås. Avtalet ska också innehålla en option som gör det möjligt för landstinget att i förtid överta sjukhusfastigheterna.

Fakta om Nya Karolinska Solna:
Start av första sjukvårdsverksamhet planeras till december 2015.
Totalt 800 vårdplatser, varav ca 125 intensivvårds- och intermediärvårdsplatser och 75 postop-platser, samt inkl 100 dagvårdsplatser och 100 platser i ett patienthotell.
Beräknat patientflöde: 1 600 patientbesök per dag, varav ca 175 akuta patienter.
Sjukhuset beräknas för 6 000 medarbetare, samt ett 1 000-tal forskare och studenter.
Verksamhetsarean (BTA) ca 335 000 kvm inkl befintliga laboratorier, med möjlighet till expansionsytor.
Investeringskostnaden beräknas till 14,1 miljarder kronor inkl byggnation, byggherrekostnader, kreditkostnader, rivning mm. I summan ingår inte verksamheters utrustning. (Alla siffror i 2007 års penningvärde)

Mer information genom:

Lennart Persson, förvaltningsdirektör NKS-förvaltningen, tel: 08-123 14709
Erik Gjötterberg, adm direktör NKS och projektledare OPS, tel: 08-737 42 65
Tomas Philipp, kommunikationschef NKS-förvaltningen, tel: 070-8877515