KSRR

Inbjudan - Biogasdagen

Pressmeddelande   •   Aug 23, 2017 16:15 CEST

Som en del i Kalmarsunds Hållbarhetsvecka hälsar vi välkomna till en nätverks- och temadag om biogas och den positiva utveckling som följer med den.

Dagen innehåller bland annat seminarier, paneldebatt, visning av fossilfria fordon (KLT och Scania med flera) och rundvandring på More Biogas anläggning.

Ta chansen att delta i intressanta diskussioner med namnkunniga branschreprestentanter och aktörer som verkar inom fossilfria näringar.

Välkomna

Tisdagen den 29 augusti
Klockan 10.00 - 14.30
Vid More Biogas anläggning
Mosekrogsvägen 2, Läckeby, Kalmar

PROGRAM
10.00 Inledning – ”Kalmarmodellen” Kjell Axelsson Kalmar Biogas/More Biogas
10.15–10.45 Rötning av stallgödsel i ett Östersjöperspektiv. Mats Edström, Rise
10.45-11.15 Biogas- och biogödselproduktion – cirkulär ekonomi och slutet kretslopp på riktigt. Caroline Steinwig Avfall Sverige
11.15-11.45 Biogasens möjligheter och hot Maria Malmqvist Energigas Sverige
11.45-12.00 Biogas Sydost Hannele Johansson
12.00-13.00 LUNCH - Lättare förtäring utomhus Rundvandring samt visning av fossilfria fordon och företag som verkar inom den fossilfria näringen
13.15-14.00 Diskussion, frågestund Moderator: Kjell Axelsson
14.00-14.30 Industriell utveckling och nya jobb med ett fossilfritt samhälle. Pure Gas Solutions
Lackeby Products
14.30 Summering och avslut Kjell Axelsson

KSRR är ett kommunalförbund med uppgift att omhänderta hushållens avfall inom Kalmar, Mörbylånga, Nybro, Oskarshamn och Torsås kommuner. Inom förbundet bor det ca 130 000 invånare och KSRR har ca 38 000 abonnenter. 5 000 sopkärl töms varje dag och våra återvinningscentraler besöks av ca 1 200 fordon. Vid vår avfallsanläggning på Moskogen hanterar och behandlar vi alla typer av avfall. Hos KSRR arbetar ca 80 medarbetare, vårt uppdrag utförs i såväl egen regi som av upphandlade entreprenörer. Verksamheten är helt taxefinansierad och KSRR omsätter ca 160 Mkr årligen.