Estlandssvenskarnas Kulturförening

Inbjudan estlandssvenska kulturrådet

Pressmeddelande   •   Feb 08, 2007 11:38 CET

Pressinbjudan

Estlandssvenska minoriteten återupprättad i Estland och får eget kulturellt självstyre med starkt stöd från den estniska staten.

Den estniska regeringen tog i juli 2006 ett principiellt viktigt och konstruktivt beslut gällande den estlandssvenska minoriteten i Estland genom att även ge estlandssvenskar utanför landet, med estniskt medborgarskap, rätten och möjligheten att välja ett eget kulturråd.

De 21 ledamöterna valdes den 2-4 februari i Stockholm, Tallinn och Haapsalu, sju av ledamöterna bor i Sverige och representera de estlandssvenska organisationerna här i Sverige och de övriga fjorton representerar organisationerna i Estland.

De estlandssvenska organisationerna och Estlands ambassad inbjuder härmed till ett informationsmöte för press och media.

Tid: Torsdagen den 15 februari klockan 13.00

Plats: Estlands ambassad, Tyrgatan 3 och 3 A i Stockholm

Lunchmacka med öl/vatten serveras.

Vid informationsmötet ges möjlighet att träffa ledamöterna som bor i Sverige och företrädare för Estlands ambassad och de Estlandssvenska organisationerna.

Anmälan senast onsdagen den 14 februari till Margareta Hammerman, margareta@hammermans.com om du vill ha lunchmacka.

Mer information ges av: Margareta Hammerman tel: 070-7304761, Sven Salin 070-5611016, Ingegerd Lindström 070-7355312, Uile Kärk-Remes tel: +372 - 56 457841

Info finns också på www.estlandssvenskarna.org

Estlandssvenskarna återupprättades som nationell minoritet i Estland hösten 2006 och får nu rätt till kulturellt självstyre i Estland. Detta beslut utgör grunden för att estlandssvenskarna åter ska bli en synlig del i Estland och är även en viktig länk för svenskheten runt Östersjön.

Estlands kultur- justitie- och inrikesministerium har i samverkan med befolkningsministeriets byrå fastställt en genomgripande, mycket generös tolkning av punkten gällande territoriell anknytning för att tillhöra den estlandssvenska minoriteten.

Motiveringarna har bland annat varit att den estlandssvenska minoriteten har historiska och långvariga nära band med Estland, många har återfått mark och fastigheter. Den estlandssvenska befolkningsgruppen kände sig av olika omständigheter tvungen att lämna Estland.

Från den estniska regeringens sida har man betonat de speciella banden mellan Estland och Sverige och Sveriges stöd till Estland, det svenska kungahusets uppskattning och bistånd till estlandssvenskarna i Estland.

Estlandssvenskarnas historiska ställning som en av Estlands minoriteter gör att man nu har återupprättat kulturautonomin. Detta ger alla estlandssvenskar, oavsett nuvarande hemvist i världen, en unik möjlighet att medverka, påverka och ta ansvar för den kommande utvecklingen för svenskarna i Estland och estlandssvenskhetens framtid.