Landsbygdsnätverket

Inbjudan för journalister till 2010 års Landsbygdsgala

Pressmeddelande   •   Okt 18, 2010 11:39 CEST

Nu börjar det närma sig! Den 23 november är det dags för 2010 års Landsbygdsgala med utdelning Ull- baggar. I år är andra året som Landsbygdsnätverket anordnar en nationell gala med syfte att visa all den kreativitet och företagsamhet som finns på landsbygden och som bidrar till målen i det svenska landsbygdsprogrammet.
Galan anordnas i Stockholms stadshus med start 18.30. Konferencier är Maria Möller.

Du som är  journalist är välkommen att delta under Landsbygdsgalan 2010 men då måste du anmäla dig till jessica.hagard@jordbruksverket.se senast nu på torsdag den 21 oktober!

På Landsbygdsgalan sker prisutdelningar i sju olika kategorier:

• Årets landsbygdsprojekt
• Årets landsbygdsföretagare
• Årets Leader
• Årets miljösatsning på landsbygden
• Årets integrationssatsning på landsbygden
• Årets jämställdhetsatsning på landsbygden
• Årets ungdomssatsning på landsbygden

Det är landets länsstyrelser och Jordbruksverket som står bakom nomineringarna, utom Årets Leader som leadergrupperna i landet nominerat till. Landets länsstyrelser har tillsammans med Jordbruksverket, Sametinget, Skogsstyrelsen och landets leadergrupper samt Landsbygdsnätverkets kansli sedan utsett det fyra bästa i varje kategori.
Det är Landsbygdsnätverkets styrgrupp som kommer att utse de sju slutliga vinnarna. Dessa vinner, förutom varsin Ull-bagge, också var sitt stipendium på vardera 10 000 kronor.
Mer information om de nominerade finns på: http://bit.ly/c8f4hC

Där finns även en nedladdningsbar bild på Ull-baggen. Uppge foto: Landsbygdsnätverkets kansli
Välkommen!

Vid frågor kontakta: Jessica Hagård: 036-15 61 16, informatör Landsbygdsnätverket.

Landsbygdsnätverket drivs inom ramen för Sveriges landsbygdsprogram, 2007-2013 och ska stärka genomförandet.

Landsbygdsnätverket:

samlar myndigheter och organisationer som är engagerade i arbetet med att utveckla den svenska landsbygden.

är ett forum för att utbyta information, erfarenheter och metoder mellan intressegrupper, myndigheter och experter på lokal, nationell och internationell nivå.

samlar, analyserar och sprider information om situationen på landsbygden och om landsbygdsprogrammets möjligheter.

leds av en styrgrupp som födelar medel till aktiviteter inom ramen för nätverkets verksamhet.

är kontaktpunkt för leadergrupperna i Sverige