JCDecaux Sverige

Inbjudan - Invigning – nordens första tillgänglighetsanpassade gatutoalett gratis inträde och sedumtak i Malmö

Pressmeddelande   •   Dec 10, 2013 15:31 CET

Torsdagen den 12 december kl 17.00 inviger Kommunalrådet och tillika Tekniska nämndens ordförande Milan Obradovic (S) nordens första tillgänglighetsanpassade gatutoalett med gratis inträde och sedumtak på Drottningtorget i Malmö.

Gatutoaletten är en del av ett avtal mellan Malmö stad och JCDecaux Sverige AB. I avtalet ingår 275 väderskydd, 114 stadsinformationstavlor med en sida för kommunal information samt 6 gatutoaletter.

Genom att installera sedumtak på gatumöblerna vill JCDecaux tillsammans med Malmö Stad ytterligare förstärka den miljöprofil som man arbetat med under flera år för en bättre stadsmiljö.

Faktaruta Sedummatta/Eko gräs

·  Binder Koldioxid och andra partikelföroreningar

·  Kylande effekt i varma perioder

·  Bullerdämpande

·  Växer långsamt och kräver minimalt underhåll

Personer att intervjua:

Milan Obradovic, Tekniska nämndens ordförande
Magnus Heljeberg, VD JCDecaux
Tommy Persson, Etablerare JCDecaux

Fotomöjligheter:
Nordens första tillgänglighetsanpassade gatutoalett med gratis inträde och sedumtak.

För mer information kontakta;

Åsa Tyni, Marknadskoordinator
Box 34
101 20 Stockholm
0702-07 60 59
asa.tyni@jcdecaux.se
www.jcdecaux.se


JCDecaux startade sin verksamhet i Sverige 1989 och har idag samarbetsavtal med 23 av landets största kommuner. Affärsidén är enkel: JCDecaux erbjuder kommuner väl underhållna gatumöbler i hög kvalitet, såsom väderskydd, helautomatiska toaletter, papperskorgar, hyrcykelsystem mm utan kostnad för kommunerna. Finansieringen sker genom reklam som dessutom inte behöver vara placerad vid nyttigheterna.

Idag har JCDecaux installerat omkring 9 000 gatumöbler i Sverige fördelat bland annat på 2 500 väderskydd, 70 helautomatiska toaletter, 1 500 samhällsinformationstavlor och över 3 000 papperskorgar. Utöver detta har ett hyrcykelsystem installerats i Göteborg med 1000 cyklar.