Vänersborgs kommun

Inbjudan Pedagogdagar

Pressmeddelande   •   Mar 10, 2006 11:50 CET

I Vänersborg har vi sedan 1999 anordnat en årlig Pedagogdag för att sprida goda exempel bland våra pedagoger från förskolan till åk 9. Den 16 mars är det dags igen.

I år har vi valt att i eftermiddagens seminarier lyfta fram egna goda exempel, för att visa att vi ligger i framkant i många olika grenar.

Fast vi börjar med att samla alla, drygt 1 000 stycken, i Idrottshusets A-hall!

Jag bifogar programmet så kan ni själva välja vad ni vill följa.

Några tips:

Möte med filmpedagog tycker jag verkar intressant, Workshopen i torrtovning kan ge bra bilder och Vara vänner handlar om språkbruket i skolan och så kan det vara spännande att höra hur våra tämligen nyanställda Ungdomscoacher ser på sitt uppdrag.

Frågor?
Ring utvecklingsledare Maritha Ackermann 0705-27 79 26


Thomas Fridén
Informationssekreterare
Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Tel: 0521-27 11 12
Mob: 0703-21 21 82
Fax: 0521-27 19 60
www.vanersborg.se

PROGRAM
FÖR 2006 ÅRS
PEDAGOGDAG


TORSDAGEN DEN 16 mars 2006
förmiddagen i A – hallen,
em i Torpaskolans och gymnasiets lokaler (Idrottsgatan 3)


08.30 All personal inom Barn- och ungdomsförvaltningen samlas i A-hallen, Sportcentrum

08.30 – 08.45 Invigning
Förvaltningschef Karl-Johan Höjer inviger Pedagogdagen

08.45 – 11.10 Årets föreläsare Fredrik Härén, framtidsforskare
”Du är mindre kreativ än du tror”
”Du är mindre kreativ än du tror - men mer kreativ än du anar. Idéer är ingenting man "får" - kreativitet är en värdefull egenskap som ständigt måste underhållas.
Den första delen av denna föreläsning är en irriterande och provocerande kalldusch för många, medan den andra delen av föreläsningen är en inspirerande nedförsbacke full av nyttiga övningar och exempel”

11.10 – 11.40 ”Put the world into your classroom”
Camilla Winter, Internationella programkontorets nationella skolnätverk, informerar om EU- projekt som finns att söka för förskollärare och lärare inom grundskolan.

11.45 – 13.00 Lunch serveras i Torpaskolans och gymnasieskolans (Idrottsgatan 3) matsalar kl 11.50 och 12.25
OBS Anmälan om deltagande görs av resp rektor/enhetschef

13.00 – 14.30 Seminarium I

14.30 – 15.00 Kaffe i Torpaskolans och gymnasieskolans (Idrottsgatan 3) matsalar

15.00 – 16.30 Seminarium II

OBS! På grund av det stora deltagarantalet kommer endast juice och bulle att serveras vid förmiddagens paus. Vill Du ha kaffe måste Du själv ta med termos!

Seminarier 1 13.00 – 14.30S1:1 GRUNDERNA I LÄSPROCESSEN
Information och diskussion om läsprocessen. Vi vänder oss till Dig som är 1-7 lärare eller arbetar i förskoleklass och känner att Du vill utöka Dina kunskaper i grundläggande läsinlärningsmetodik
Ansvariga föreläsare: Rosalil Andersson, Lilly Andersson, Maud Bystedt, Lena Hallberg och Gunilla Nyström
Max 25 personer


S1:2 ”SPRÅK och LÄSPROJEKTET”
– en röd tråd från 1 år – 12 år Öxnereds förskola och skola beskriver sitt arbete kring språkutveckling och läsning
Repr från småbarnsgrupp, syskongrupp, förskoleklass, åk 1-3 och åk 4-6
Max 30 personer


S1:3 MOTORIKENS BETYDELSE FÖR BARNS UTVECKLING
Inger Wahlström och Inger Listad, pedagoger vid Granåsskolan
Max 30 personer


S1:4 LJUDINSPELNING
- att använda datorn som ljudinspelare i samband med lästräning/språkinlärning
Jan-Olof Karlbom, IT-pedagog (F – 9)
Max 10 personer


S1:5 ATT ARBETA MED BARN MED SPRÅKSTÖRNINGAR
Ulli Westerlund logoped, Marianne Mjärden–Sporre, talpedagog och Eva Eriksson specialpedagog
Max 20 personer


S1:6 BEMA- INFORMATION till förskolans personal.
Lisa berättar också om Pilotprojektet, ett projekt från NCM (nationellt centrum för utveckling av matematikutbildning) för att stödja barns tidiga matematikutveckling och barns tidiga taluppfattning
Lisa Dimming, utvecklare av BeMa- material
Max 40 personer


S1:7 MATEMATIK och kunskaper i det postmoderna samhället.
Var är vi och vart är vi på väg?
Vi lever i en föränderlig tid: Hur har synen på kunskaper förändrats? Vad
säger läroplanen? Vad säger nästa läroplan? Hur fungerar skolan för
"elever i behov av särskilt stöd"?
Man kan ställa sig oerhört många frågor på detta område och det är viktigt
att vi gör det för att kunna möta de elever som går i pension så långt
fram som år 2050-2070.
Mattias Larsson, högskolementor ( F- 9)
Max 30 personer


S1:8 TEMAINRIKTAT ARBETSSÄTT
Arbetslaget för åk 5 vid Rånnums skola beskriver sitt arbetssätt Pernilla Bredberg, Kajsa Nilsson Anders Alfredsson och Ulrika Almér, som också presentera sin 10-poänguppsats; ”På jakt efter lusten” en intervjustudie med sju lärare om hur de arbetar med matematikämnet för att utveckla och bibehålla elevernas lust att lära.
Max 25 personer
S1:9 PROJEKTARBETE I HUVUDNÄSSKOLANS MUSIKKLASSER
Ämnesövergripande arbetssätt med historiskt perspektiv där SO; NO och Sv ( i viss mån även Ma, Eng och Mu) ingår.
M-lagets lärare
Max 20 personer


S1:10 SLÖJD –WORKSHOP
Workshop- torrtovning, samt utställning av elevarbeten.
Ingela Strömberg, textillärare på Tärnan
Max 20 personer


S1:11 SÅ ARBETAR VI MED ELEVENS VAL PÅ NORRA SKOLAN
- olika sätt att arbeta med ”Elevens val”
Pedagoger Norra skolan
Max 25 personer


S1:12 UNGDOMARS BÄSTA – HUR NÅR VI DIT?
Möt Ungdomscoacherna i dialog och reflektion med utgångspunkt från deras uppdrag - med ungdomarna i centrum. (F – 9)
Ungdomscoacherna Peter Landin och Elisabeth Axelsson
Max 25 personer


S1:13 VAD ETT nordiskt LÄRARMÖTE KAN LEDA TILL
Ingvar Lisius visar bildspel från lärarseminariet i Kangasala och Lars Sandgren berättar om
ett arbetssätt kring attityder och dåligt språkbruk i skolan ”Vara vänner” som föddes i samspråk med nordiska lärare i Kangasala.
Ingvar Lisius, adjunkt Brålanda skola
Lars Sandgren, 4-9 lärare vid Granåsskolan
Max 40 personer


S1:14 GRUNDBULTEN
Ett värdegrundsarbete i Lorraine Monroes anda.
Tillsammans med Bengt Bohlin från stiftelsen Quadriceps, föreläsare vid förra årets Pedagogdag, arbetar vi med att skapa en samsyn baserad på struktur och kärlek.
Vi fokuserar samverkan – respekt – kunskap
Rektor och lärare vid Frändeskolan
Max 30 personer


S1:15 Projekt GENVÄG
Jämnställdhetsarbete – hur bedriver vi det i praktiken?
Monica Nord och Inger Scharlander projektledare i projekt GENVÄG
Max 30 personer


S1:16 SAMVERKAN FÖRSKOLA/SKOLA – SOCIALTJÄNST ”Vad händer vid en anmälan” Presentation av samverkansformer och rutiner till exempel vid misstanke om missförhållande mm Sonja Nyström, IFO-chef och Anne-Len Kriewitz tf Stödenhetschef
Max 30 personer


S1:17 NÄR DET OTÄNKBARA HÄNDER – KRISHANTERING
Margareta Johansson och Yvonne Andersson
Max 25 personer


S1:18 STORFRITIDS I UDDEVALLA
Hur arbetar vi med de äldre barnen på fritids i ett mångkulturellt område - Hovhults storfritids
Crister Andersson, fritidspedagog
Max 30 personer

S1:19 DEN NYA LÄRARUTBILDNINGEN OCH FRITIDSHEMMEN
Så här ser en nyutbildad lärare mot fritidshem på sitt arbete
Johannes Bejbom, fritidspedagog och Lena Lagerqvist, universitetsadjunkt, Högskolan Väst
För all personal som samverkar med fritidshem
Max 30 personer


S1:20 INLEDANDE SAMTAL OM AKTIONSFORSKNING
– kom och diskutera om hur aktionsforskning kan vara ett medel för att förbättra kvalitén på förskolan.
Else-Britt Myrén förskolelärare, Marita Johansson förskolelärare och Eva Carlsson specialpedagog
Max 15 personer


S1:21 HÄLSOPROJEKTET – SUNDALS RYRS SKOLA
vi berättar om vårt hälsoprojekt som stöttats av Hälsopolitiska rådet under tre år.
Ingrid Nilsson, hälsopedagog
Max 30 personer


S1:22 SKOLSKOG
Brålanda Ro har gått med i Riksförbundet ”Skog och ungdom” och fått hjälp med uppbyggande av två skolskogar från Skog och ungdom och Skogsvårdsstyrelsen.
Gun S Larsson, initiativtagare och lärare vid Brålanda skola
Max 30 personer


S1:23 ”BOOK IT” – DET WEBB - BASERADE BIBLIOTEKET
Elvy Granström, försäljare hos Axiell Bibliotek.
Max 25 personer


S1:24 MÖTE MED FILMPEDAGOG
Hur använder vi oss av filmen i skolan?
F-9
Max 40 personer


S1:25 ONSJÖSKOLAN EN DEL AV EUROPA
Rektor Sven-Erik Berg berättar om Onsjöskolans EU-projekt
Max 25 personer


S1:26 HUR PÅVERKAR EU-MEDLEMSKAPET OSS? HUR SKAPA ETT INTRESSE FÖR EU?
Rune Malm, direktör vid West Sweden (7-9)
Max 40 personer


S1:27 ATT SÖKA EU-MEDEL
Allmänna tips och goda råd inför en EU-ansökan
Camilla Winter,
Max 25 personer


S1:28 GLOBALA FRÅGOR
– hur jobbar vi med globala frågor i klassrummet?
Sara Ingelstam – Duregard från ”Den Globala Skolan”
Max 25 personer


S1:29 LEDARSKAP
Förvaltningschef Karl-Johan Höjer ger sin syn på ledarskap och visioner om framtiden
Max 50 personer


Seminarier 2 15.00 – 16.30

S2:1 GRUNDERNA I LÄSPROCESSEN
Information och diskussion om läsprocessen. Vi vänder oss till Dig som är 1-7 lärare eller arbetar i förskoleklass och känner att Du vill utöka Dina kunskaper i grundläggande läsinlärningsmetodik
Ansvariga föreläsare: Rosalil Andersson, Lilly Andersson, Maud Bystedt, Lena Hallberg och Gunilla Nyström
Max 25 personer

S2:2 ”SPRÅK och LÄSPROJEKTET”
– en röd tråd från 1 år – 12 år Öxnereds förskola och skola beskriver sitt arbete kring språkutveckling och läsning
Repr från småbarnsgrupp, syskongrupp, förskoleklass, åk 1-3 och åk 4-6
Max 30 personer

S2:3 MOTORIKENS BETYDELSE FÖR BARNS UTVECKLING
Inger Wahlström och Inger Listad, pedagoger vid Granåsskolan
Max 30 personer

S2:4 LJUDINSPELNING
- att använda datorn som ljudinspelare i samband med lästräning/språkinlärning
Jan-Olof Karlbom, IT-pedagog (F – 9)
Max 10 personer

S2:5 ATT ARBETA MED BARN MED SPRÅKSTÖRNINGAR
Ulli Westerlund logoped, Marianne Mjärden–Sporre, talpedagog och Eva Eriksson specialpedagog
Max 20 personer

S2:6 BEMA- INFORMATION till förskolans personal.
Lisa berättar också om Pilotprojektet, ett projekt från NCM (nationellt centrum för utveckling av matematikutbildning) för att stödja barns tidiga matematikutveckling och barns tidiga taluppfattning
Lisa Dimming, utvecklare av BeMa- material
Max 40 personer

S2:7 MATEMATIK och kunskaper i det postmoderna samhället.
Var är vi och vart är vi på väg?
Vi lever i en föränderlig tid: Hur har synen på kunskaper förändrats? Vad
säger läroplanen? Vad säger nästa läroplan? Hur fungerar skolan för
"elever i behov av särskilt stöd"?
Man kan ställa sig oerhört många frågor på detta område och det är viktigt
att vi gör det för att kunna möta de elever som går i pension så långt
fram som år 2050-2070.
Mattias Larsson, högskolementor ( F- 9)
Max 30 personer

S2:8 TEMAINRIKTAT ARBETSSÄTT
Arbetslaget för åk 5 vid Rånnums skola beskriver sitt arbetssätt Pernilla Bredberg, Kajsa Nilsson Anders Alfredsson och Ulrika Almér, som också presentera sin 10-poänguppsats; ”På jakt efter lusten” en intervjustudie med sju lärare om hur de arbetar med matematikämnet för att utveckla och bibehålla elevernas lust att lära.
Max 25 personer

S2:9 PROJEKTARBETE I HUVUDNÄSSKOLANS MUSIKKLASSER
Ämnesövergripande arbetssätt med historiskt perspektiv där SO; NO och Sv ( i viss mån även Ma, Eng och Mu) ingår.
M-lagets lärare
Max 20 personer

S2:10 SLÖJD –WORKSHOP
Workshop- torrtovning, samt utställning av elevarbeten.
Ingela Strömberg, textillärare på Tärnan
Max 20 personer

S2:11 SÅ ARBETAR VI MED ELEVENS VAL PÅ NORRA SKOLAN
- olika sätt att arbeta med ”Elevens val”
Pedagoger Norra skolan
Max 25 personer

S2:12 UNGDOMARS BÄSTA – HUR NÅR VI DIT?
Möt Ungdomscoacherna i dialog och reflektion med utgångspunkt från deras uppdrag - med ungdomarna i centrum. (F – 9)
Ungdomscoacherna Peter Landin och Elisabeth Axelsson
Max 25 personer

S2:13 VARA VÄNNER
- ett arbetssätt kring attityder och dåligt språkbruk i skolan
Lars Sandgren, 4-9 lärare vid Granåsskolan
Max 40 personer

S2:14 GRUNDBULTEN
Ett värdegrundsarbete i Lorraine Monroes anda.
Tillsammans med Bengt Bohlin från stiftelsen Quadriceps, föreläsare vid förra årets Pedagogdag, arbetar vi med att skapa en samsyn baserad på struktur och kärlek.
Vi fokuserar samverkan – respekt – kunskap
Rektor och lärare vid Frändeskolan
Max 30 personer

S2:15 Projekt GENVÄG
Jämnställdhetsarbete – hur bedriver vi det i praktiken?
Monica Nord och Inger Scharlander projektledare i projekt GENVÄG
Max 30 personer

S2:16 SAMVERKAN FÖRSKOLA/SKOLA – SOCIALTJÄNST ”Vad händer vid en anmälan” Presentation av samverkansformer och rutiner till exempel vid misstanke om missförhållande mm Sonja Nyström, IFO-chef och Anne-Len Kriewitz tf Stödenhetschef
Max 30 personer

S2:17 NÄR DET OTÄNKBARA HÄNDER – KRISHANTERING
Margareta Johansson och Yvonne Andersson
Max 25 personer

S2:18 STORFRITIDS I UDDEVALLA
Hur arbetar vi med de äldre barnen på fritids i ett mångkulturellt område - Hovhults storfritids
Crister Andersson, fritidspedagog
Max 30 personer

S2:19 DEN NYA LÄRARUTBILDNINGEN OCH FRITIDSHEMMEN
Så här ser en nyutbildad lärare mot fritidshem på sitt arbete
Johannes Bejbom, fritidspedagog och Lena Lagerqvist, universitetsadjunkt, Högskolan Väst
För all personal som samverkar med fritidshem
Max 30 personer

S2:20 INLEDANDE SAMTAL OM AKTIONSFORSKNING
– kom och diskutera om hur aktionsforskning kan vara ett medel för att förbättra kvalitén på förskolan.
Else-Britt Myrén förskolelärare, Marita Johansson förskolelärare och Eva Carlsson specialpedagog
Max 15 personer

S2:21 HÄLSOPROJEKTET – SUNDALS RYRS SKOLA
vi berättar om vårt hälsoprojekt som stöttats av Hälsopolitiska rådet under tre år.
Ingrid Nilsson, hälsopedagog
Max 30 personer

S2:22 SKOLSKOG
Brålanda Ro har gått med i Riksförbundet ”Skog och ungdom” och fått hjälp med uppbyggande av två skolskogar från Skog och ungdom och Skogsvårdsstyrelsen.
Gun S Larsson, initiativtagare och lärare vid Brålanda skola
Max 30 personer

S2:23 ”BOOK IT” – DET WEBB - BASERADE BIBLIOTEKET
Elvy Granström, försäljare hos Axiell Bibliotek.
Max 25 personer

S2:24 MÖTE MED FILMPEDAGOG
Hur använder vi oss av filmen i skolan?
F-9
Max 40 personer

S2:25 ONSJÖSKOLAN EN DEL AV EUROPA
Rektor Sven-Erik Berg berättar om Onsjöskolans EU-projekt
Max 25 personer

S2:26 HUR PÅVERKAR EU-MEDLEMSKAPET OSS? HUR SKAPA ETT INTRESSE FÖR EU?
Rune Malm, direktör vid West Sweden (7-9)
Max 40 personer

S2:27 ATT SÖKA EU-MEDEL
Allmänna tips och goda råd inför en EU-ansökan
Camilla Winter,
Max 25 personer

S2:28 GLOBALA FRÅGOR
– hur jobbar vi med globala frågor i klassrummet?
Sara Ingelstam – Duregard från ”Den Globala Skolan”
Max 25 personer

S2:29 NICARAGUA - ett projekt som bara börjat?
Bildspel om resan till Nicaragua 2005 och diskussion om fortsättningen.
Ingvar Lisius, Håkan Malmsköld, Lillemor Mayborn, Marianne Erving
Max 40 personer

S2:30 LEDARSKAP
Förvaltningschef Karl-Johan Höjer ger sin syn på ledarskap
Max 50 personer

S2:31 PEDAGOGIK PÅ BOHUSLÄNS MUSEUM:
- 1:a hjälpen i samtidskonst
Konstpedagog Karin Lundmark skingrar molnen och
belyser hur vår tids konst kan vara en angelägenhet för skolan. (eller den text jag dikterade)
- Skåda där du är!
Bilder kan skapa lust att upptäcka naturen.
Följ med på en inspirerande bildresa bland Bohusläns växter och djur.
Jan Uddén, naturpedagog
Max 25 personer


SEMINARIER 13.00 – 16.30
Obs Hela eftermiddagenS3:1 SKOLUTVECKLING GENOM KOMMUNIKATION.
Att hantera konflikter och sätta gränser med ömsesidig respekt
Marianne Göthlin föreläsare och utbildare inom NVC Nonviolent Communication ( Giraffspråket)
Max 60 Personer

S3:2 DEN NYA FÖRSKOLAN – MED KVALITET I FOKUS
– kommunal och Lärarförbundet anordnar en Workshop. Två personer från varje förskola erbjuds
plats i utbildningen. Ansvariga Annika Zaar och Ann-Sofie Dolk
Max 70 personer