Biovitrum

Inbjudan - Presentation av delårsrapport för januari-juni 2007

Pressmeddelande   •   Aug 16, 2007 15:49 CEST

Biovitrum inbjuder till press- och analytikermöte torsdag 23 augusti i samband
med publiceringen av delårsrapporten för januari-juni 2007.

Rapporten kommer att presenteras av Biovitrums VD Martin Nicklasson och
finansdirektör Göran Arvidson.

Press- och analytikermöte i Stockholm:
Tid: Torsdag 23 augusti kl. 15:00 (CET)
Plats: Grand Hôtel, Vapensalen
Kaffe serveras.

Publicering av rapporten beräknas ske cirka kl. 08:30 (CET) samma dag.


Deltagande:
Vänligen anmäl ditt deltagande via e-post till lotta@zoomvision.se eller per
telefon 08-21 10 60.

___________________________________________________________________

Internet broadcast:
En direktsändning från presentationen kommer att finnas tillgänglig på Internet
den 23 augusti 15:00 (CET): www.biovitrum.se

Telefonkonferens:
Det går även att delta via telefon.

Telefonnummer:
S: 08 - 566 363 29

UK: + 44 203 043 24 36
US :+1 866 458 40 87

Presentationsmaterialet från konferensen kommer att finnas tillgängligt på
www.biovitrum.se / investor relations / presentationer.
För ytterligare information, kontakta:

Biovitrum AB (publ)

Martin Nicklasson, Verkställande direktör
Tfn: 08-697 20 00
martin.nicklasson@biovitrum.com

Göran Arvidson, Finansdirektör
Tfn: 08-697 23 68
goran.arvidson@biovitrum.com

Anna Karin Källén, Kommunikationsdirektör
Tfn: 08-697 20 85, mobiltfn: 0734-33 20 85
annakarin.kallen@biovitrum.comOm Biovitrum

Biovitrum är ett av Europas största biopharmabolag. Med verksamhet i Sverige och
Storbritannien bedriver Biovitrum forskning och utvecklar läkemedel för både
folksjukdomar och sjukdomar som drabbar mindre patientgrupper. Biovitrum har en
bred och balanserad FoU-portfölj med flera läkemedelsprojekt i kliniska och
prekliniska faser för behandling av fetma, diabetes, inflammation, ögon- och
blodsjukdomar liksom ett antal väl definierade nischindikationer. Biovitrum
utvecklar och producerar också proteinläkemedel på kontraktsbasis samt
marknadsför ett antal specialistläkemedel huvudsakligen i Norden. Biovitrum
omsätter cirka 1,2 miljarder kronor och har cirka 550 anställda. Biovitrums
aktie noteras på OMX Nordiska börs i Stockholm sedan den 15 september 2006.
Ytterligare information finns på www.biovitrum.se.