Holmen AB

Inbjudan Press- och analytikerkonferens

Pressmeddelande   •   Okt 13, 2005 13:55 CEST

Holmen offentliggör delårsrapport för januari-september
torsdagen den 27 oktober.

Med anledning av rapporten inbjuder vi härmed till press- och analytikerkonferens samma dag kl. 14.30.
Plats: Strindbergssalen, Berns kongresscenter, Berzelii Park, Stockholm.

Rapporten presenteras och kommenteras av VD och koncernchef Magnus Hall samt ekonomi- och finansdirektör Anders Almgren.

Hjärtligt välkommen!

Christer Lewell
Informationsdirektör


Holmen är en skogsindustrikoncern med produktionskapaciteten 2,4 miljoner ton papper och kartong per år. Europa är med cirka 90 procent av omsättningen den klart dominerande marknaden. Holmen Paper producerar papper för tryck av dagstidningar, tidskrifter, kataloger och reklam vid tre svenska och ett spanskt bruk. Iggesund Paperboard tillverkar vid två svenska och ett engelskt bruk kartong för förpackningar och grafiska ändamål. Iggesund Timber producerar trävaror vid ett svenskt sågverk. Holmen Skog förvaltar koncernens skogar på en miljon hektar och den årliga avverkningen i egen skog är cirka 2,5 miljoner kubikmeter. Holmen förbrukar årligen cirka 4,5 miljoner kubikmeter virke. Holmen Skogs resultat kommer i huvudsak från försäljning av virke som avverkats i egen skog. Holmen Kraft producerar ett normalår cirka 1 100 GWh el vid hel- och delägda vattenkraftverk i Sverige. Holmen förbrukar årligen cirka 4 200 GWh el. Holmen Krafts resultat kommer huvudsakligen från produktion av hel- och delägd vattenkraft.