Västra Götalandsregionen

Inbjudan - Presskonferens i samband med regionfullmäktige den 25 oktober

Pressmeddelande   •   Okt 24, 2005 09:10 CEST

Vid regionfullmäktiges sammanträde den 25 oktober behandlas bland annat dokumentet "Västra Götalandsregionen och det regionala självstyret".

Dokumentet är ett så kallat positionspapper, som beskriver Västra Götalandsregionens erfarenheter av att vara ett regionalt självstyrelseorgan, och även förslag till ställningsgtagande när det gäller Västra Götalandsregionens grundläggande roll och förslag till uppgifter framöver.

I samband med att ärendet behandlas av regionfullmäktige, inbjudes till presskonferens klockan 15 (beräknad tid efter att ärendena 8 och 9 på föredragningslistan avslutats) den 25 oktober i kommunhuset i Vänersborg, där regionfullmäktige sammanträder. Lokal: rummet innanför cafeterian på bottenplanet.

Vid presskonferensen medverkar ordföranden och övriga ledamöter i regionfullmäktiges särskilda Ansvarsberedning, som sedan 2004 följer ansvarskommitténs arbete kring den framtida ansvarsfördelningen i det svenska samhället.

Välkomna!

Johnny Nilsson
Ordförande i Ansvarsberedningen

Mer om Västra Götalandsregionens arbete med ansvarsfrågorna
http://www.vgregion.se/vgrtemplates/RegRightColumn____31839.aspx
Ansvarskommitténs webbsida
http://www.sou.gov.se/ansvar/


Kontaktperson: Ansvarsberedningens ordförande Johnny Nilsson (s), telefon 070-828 17 25, eller beredningens sekreterare, Yngve Johansson, telefon 0521-27 55 08 eller 070-962 33 02.