Evenemangstips

INBJUDAN PRESSKONFERENS Sverige återlämnar totempåle till haislaindianerna i Kanada

Pressmeddelande   •   Mar 06, 2006 10:48 CET

Pressmöte tisdag 14 mars 2006 kl 13

Var: Etnografiska museet, Djurgårdsbrunnsv. 34, Stockholm

När: Tisdag 14 mars kl 13

Anmälan: tina.candell@etnografiska.se, 0703-167 315, senast 13/3.

Etnografiska museet/Statens museer för världskultur och Kanadas ambassad inbjuder till presskonferens i samband med den officiella ceremonin för överlämnandet av hövding G´psgolox totempåle. Där medverkar representanter för haislaindianerna, kulturminister Leif Pagrotsky, Kanadas ambassadör Lorenz Friedlaender, samiska företrädare och museichef Anders Björklund.

Totempålen ska återföras till haislaindianerna efter 77 år i Sverige. 1994 beslutade Sveriges regering, på haislas begäran, att totempålen skulle återlämnas. Återlämnandet av totempålen är en symboliskt viktig händelse i haislas arbete med att återskapa sin kultur och få sina egna unga intresserade av den.

“I really want the old pole to be a teaching tool. It’s an extension of our culture. It holds the invisible umbilical cord of our ancestors… our children could observe it first hand in understanding the history of our people” Louisa Smith, ättling till hövding G’psgolox.

Statens museer för världskultur arbetar efter det faktum att människors tillgång till kulturarvet är en viktig källa till skapandet av identitet och självkänsla och har tidigare, där starka skäl talat för återlämnande, aktivt bidragit till att göra det möjligt. Det gällde till exempel återförandet av mänskliga kvarlevor till flera aboriginska grupper i Australien.

Enligt bifogad tidplan ser du hur det preliminära programmet för återlämnandet 11-14 mars ser ut. Vill du närvara vid de olika aktiviteterna och intervjua representanter för haislaindianerna, vänligen anmäl ditt intresse (se nedan).

Kontakt och information:

Tina Candell, informatör, Etnografiska museet, 08-519 550 26, 0703-167 315, tina.candell@etnografiska.se

Anders Björklund, museichef, Etnografiska museet, 08-519 550 24, 0708-700 299

Kimberly Phillips, ambassadråd, Kanadas ambassad, 08-453 30 00, 0708-41 39 60

Anne Mäkelä, kultur- och medieansvarig, Kanadas ambassad, 08-453 30 00, 070-237 37 83

Återtransporten till Vancouver, British Columbia sponsras och genomförs av Wallenius Wilhelmsen Logistics.

Återförandeprocessens olika delar, inklusive monteringen av den nya totempålen, har gjorts möjlig genom bidrag och insatser från Kanadas ambassad, Utbildnings- och kulturdepartementet, Svenska Unescorådet, Heritage Canada, Statens fastighetsverk, Statens kulturråd, Etnografiska museets vänförening, Bin Sell Tunghantering i Stockholm AB, Elgross´n, Larsson Örnmark Målerifirma AB, Miljöbyggarna Stockholm AB, Montera Plåt och Bygg AB, Nordström & Karlsson El AB, Tyréns AB och enskilda bidragsgivare.

Tina Candell
Information & marknadsföring
Etnografiska museet
Djurgårdsbrunnsvägen 34, Box 27140, 102 52 Stockholm
Tel: 08-519 550 00, Tel dir: 08-519 550 26, Mob: 070-316 73 15
tina.candell@etnografiska.se. http://www.etnografiska.se