Riksdagen

Inbjudan: Socialförsäkringsutskottets ledamöter presenterar höstens frågor

Pressmeddelande   •   Sep 23, 2008 09:19 CEST

En pressträff med representanter för partierna i riksdagens socialförsäkringsutskott hålls den 25 september i utskottets sessionssal. Utskottet kommer att informera om sitt arbete och svara på frågor inom sitt område: socialförsäkring, ekonomisk familjepolitik, asyl- och migration samt svenskt medborgarskap.

Tid:
Torsdagen den 25 september kl. 11.00-12.00

Lokal: RÖ4-43, ingång Riksgatan 2

Frågor som utskottet ska ta ställning till under hösten är bland annat:

- Utgiftsramarna och anslagen för nästa år för sjukförsäkringen, pensionerna, familjepolitiken och migrationspolitiken.

- Höjning av det särskilda bostadstillägget för pensionärer. - Möjlighet för dem som nu har permanent sjukersättning att förvärvsarbeta med steglös avräkning mot sjukersättningen.

- Nya regler för arbetskraftsinvandring från länder utanför EU. - Sänkta socialavgifter för ungdomar m.fl. Riksdagsackrediterade journalister är välkomna.

Journalister som önskar delta och inte har riksdagens presskort ombeds kontakta någon av nedanstående personer.

Ytterligare upplysningar lämnas av
Karin Laan, kanslichef i utskottet, tfn 08-786 42 19 eller Ann-Sofie Söderlund, utskottsassistent, tfn 08-786 42 47

Christina Green
Pressekreterare, tfn 08-786 40 54, 070-609 64 48