Folk och Försvar

INBJUDAN: Svar direkt om läget i Pakistan

Pressmeddelande   •   Sep 30, 2010 13:42 CEST

Närvaron av extremistgrupper och social oro präglar rapporteringen från Pakistan. Hur ska landets minoritetsregering prioritera och agera för att säkerställa stabiliteten? I morgon fredag den 1 oktober kl. 08.30 ger Nadeem Riyas, Pakistans ambassadör i Sverige, svar direkt hos Folk och Försvar.

Fredagen den 1 oktober inbjuder Folk och Försvar till ett frukostseminarium med Pakistans ambassadör Nadeem Riyaz för att diskutera de komplexa utmaningar landet står inför.

Ambassadören inleder seminariet klockan 08.30 med att berätta om de utmaningar och möjligheter Pakistan står inför avseende bland annat landets geopolitiska läge, närvaron av extremistgrupperingar, risk för social oro och en minoritetsregering. Hur ska landet prioritera och agera för att säkerställa stabiliteten inom dess gränser och kan Pakistan bidra till att stabilisera regionen i stort?
Därefter följer en fyrtio minuters lång frågestund med publiken innan seminariet avslutas 09.30.

Tid: 1 oktober kl 08.30 - frukost serveras från klockan 08.00 och är kostnadsfri.
Seminariet är på engelska.
Plats: Folk och Försvar, Lilla Nygatan 14 (entréplan), Stockholm.
Frågor: Kontakta Jesper Värendh på mobil: 070 – 239 20 22.

Läs också om vad som händer i den pakistanska delen av Kashmir i reportaget "Sydasien på väg få sin egen intifada" på vår hemsida www.folkochforsvar.se.

Välkommen!
Folk och Försvar är en partipolitiskt obunden sammanslutning av demokratiska riksorganisationer.
Vår uppgift är att främja en bred debatt genom att vara en kunskapsplattform och en arena där olika åsikter om försvar och säkerhetspolitik möts.
Folk och Försvar anordnar seminarier och studentkonferenser och gör varje år minst två studieresor utomlands. Vårt viktigaste arrangemang är den årliga rikskonferensen som är en av de mest betydelsefulla arenorna för dagens försvars- och säkerhetspolitiska debatt.
Vi ger ut tidskriften Folk och Försvar som vänder sig till människor som är intresserade av den värld vi lever i och för hur vi ska kunna leva och överleva tillsammans.