Almega

Inbjudan: Sverige behöver mer #kompetensinvandring

Pressmeddelande   •   Maj 08, 2014 16:28 CEST

Brist på rätt kompetens är en av de främsta anledningarna till att svenska kunskapsintensiva tjänsteföretag har svårt att expandera. Likaså är det ett växande problem för kompetensförsörjningen i vår gemensamma välfärd.

Arbetskraftsinvandringsreformen 2008 var ett viktigt steg i rätt riktning – men trots det kan Migrationsverkets handläggning ta upp till 15 månader, och rörligheten på arbetsmarknaden för de arbetskraftsinvandrade är fortfarande kraftigt begränsad. Inför valet höjs nu röster för att behovspröva varje tilltänkt arbetskraftsinvandrare med vetorätt för facket och Arbetsförmedlingen – en åtgärd som skulle ytterligare försvåra rekryteringsprocesser och förlänga handläggningstiden.

I dagarna lanserade Almega därför kampanjen #kompetensinvandring. Sverige måste bli mer attraktivt för utländsk kompetens och bättre ta tillvara på den arbetskraft som söker sig hit . Långa handläggningstider i samband med en minskande arbetande befolkning försätter Sverige i en problematisk situation och vi har inte råd att låta högkompetent arbetskraft välja andra länder i väntan på arbetstillstånd.

Välkommen till en debatt om en av valrörelsens viktigaste frågor - #kompetensinvandring – och lyssna till både företag och politiker ge sin bild av hur kompetensinvandring påverkar Sverige.

Vid debatten kommer Almega att till migrationsminister Tobias Billström överlämna en färsk rapport om hur motståndet mot arbetskraftsinvandring hotar svensk ekonomi.

Tid och plats:
Summit Hitech, Sveavägen 9, våning 18, lokal: Mount Everest
Stockholm
12 maj 08:30 - 10:00

Medverkande:
  • Tobias Billström (M), migrationsminister
  • Martin Ådahl (C), chefsekonom
  • Maria Ferm (MP), talesperson migrationsfrågor
  • Jytte Guteland (S), kandidat till Europaparlamentet
  • Ali Esbati (V), arbetsmarknadspolitisk talesperson
  • Thord Ingesson, LO, migrationspolitisk expert
  • Carl Tamleht, DICE
  • Carl-Johan Hamilton, Ants

Moderator: Anna Olin


Almega - Sveriges största arbetsgivar- och branschorganisation för tjänsteföretag, är en förbundsgrupp som har drygt10 000 medlemsföretag med sammanlagt över 500 000 anställda. Medlemsföretagen representerar ett 60-tal branscher inom den svenska tjänstenäringen. Almega är den största förbundsgruppen inom Svenskt Näringsliv. Almega banar väg för tjänsteföretagen.

Mer information finns på www.almega.se under fliken Om Almega. Statistik om tjänsteföretagen finns på www.almega.se/statistik