Centerpartiet

Inbjudan till Centerpartiets eldsjälsläger i Åre

Pressmeddelande   •   Jun 19, 2013 13:20 CEST

Nästa vecka samlas ett 30-tal eldsjälar från närings- och föreningsliv och C-politiker för att diskutera fram åtgärder och initiativ som kan bidra till att utveckla hela landet. Ambitionen är angelägen även enligt väljarna; en ny undersökning beställd av Centerpartiet visar att 2 av 3 vill att politiken ska prioritera landsbygden mer.

Värd är Centerpartiets ekonomisk politiska talesperson, Per Åsling, och bland mötesdeltagarna finns förutom kommun- och landstingspolitiker, entreprenörer inom socialt företagande, gröna näringar, mat m.m. Precis som Per Åsling är flera deltagare både politiker och företagare.

Under eftermiddagen är alla som vill välkomna till ett öppet seminarium med inspirerade berättelser från regioner som lyckats, panelsamtal samt presentation av slutprotokoll från förmiddagens diskussioner.

- Vi har under våren haft en kampanj med temat ”Vi ser hela landet”. Att kalla till eldsjälsläger är ett sätt att mena allvar med det, eldsjälar möter politiker för att utbyta idéer och föda nya. Det är i relativt liten skala och förhoppningsvis kan det inspirera till fler sådana möten. Landsbygdsutveckling är en viktig hållbarhetsfråga för hela landet och det inser uppenbarligen även väljarna”, säger Per Åsling och syftar på färska undersökningsuppgifter.


9 av 10 anser att Sverige inte tar tillvara på landsbygdens potential och 2 av 3 vill att politiken ska prioritera landsbygden mer, enligt en opinionsundersökning med 1500 svarande som United Minds genomfört på Centerpartiets uppdrag. Som jämförelse anser endast 1 av 8 att politiken ska prioritera storstäderna mera.


- Det är viktigt att notera att även storstadsbor vill att politiken ska prioritera landsbygden mer. Vi känner ett brett och starkt stöd att arbeta vidare med dess frågor, säger Per Åsling, riksdagsledamot, som också är verksam som entreprenör i Trångsviken.

Eldsjälslägret kommer att äga rum på Hotell Diplomat i Åre den 26/6. Media är varmt välkomna att medverka under eftermiddagens seminarium.


För mer information, kontakta:
Hanna Östberg
072-551 25 14


Centerpartiet är det långsiktiga alternativet i svensk politik. Vi strävar efter ett hållbart Sverige där människor får bestämma mer själva.