Socialdemokraterna

Inbjudan till debatt om arbetstagares villkor och trygghet

Pressmeddelande   •   Mar 29, 2006 12:34 CEST

Maud Olofsson
Centerpartiet
Box 2200
103 15 Stockholm


Debatten om arbetsrätt och arbetsvillkor är hetare än någonsin. I Frankrike har dis-kussionen blossat upp med anledning av de ungdomskontrakt som den franska reger-ingen vill införa.

Maud Olofsson och centern vill införa samma förslag här i Sverige. Och centerpartiet och alliansen har fört fram andra förslag som rör arbetstagares trygghet och villkor.

Vi socialdemokrater tror att trygga människor vågar mer - vågar ta nya chanser och vågar ställa om när det krävs. Det är en nödvändig förutsättning för att klara den strukturomvandling som krävs, för att vi ska kunna konkurrera med kunskap, och inte med låga löner, och för att vi ska kunna behålla en väl utbyggd välfärd för alla. Arbets-rätten och arbetstagarnas trygghet spelar en avgörande roll i det avseendet.

Maud Olofsson, centern och alliansen verkar ha en annan idé. Jag inbjuder därför härmed Maud Olofsson till en debatt om arbetstagares villkor och trygghet och hop-pas på ett positivt svar.

Med vänliga hälsningar,Hans Karlsson
Arbetslivsminister

PS. Svara gärna så snart som möjligt till Åsa Gunnarsson, pressekreterare, på asa.gunnarsson@industry.ministry.se eller 070-267 84 26. Tid och plats kan dis-kuteras. DS