Djurens Rätt

Inbjudan till Djurens Rätts seminarier i Almedalen 2013

Pressmeddelande   •   Jun 25, 2013 11:55 CEST

Välkommen till Djurens Rätts seminarier i Almedalen! Vi diskuterar minkfarmning, djuretik samt djurskydd vs. miljöskydd.

Våra seminarier kommer också att sändas live på www.djurensratt.se/almedalen, där det även finns mer information om Djurens Rätts deltagande i Almedalsveckan 2013.

Minkfarmning: skärpta regler eller förbud? Nederländerna som förebild

Onsdag 3 juli kl. 8.30-11.00

Uppsala universitet, Campus Gotland, Cramérgatan 3 (tidigare Högskolan), Rum D20 Språk: engelska och svenska

Medverkande: Nicole van Gemert, generalsekreterare, Bont voor Dieren, Nederländerna Camilla Bergvall, Djurens Rätts pälsgrupp Helena Leander, riksdagsledamot (MP) Jens Holm, riksdagsledamot (V) Anna Steele, riksdagsledamot (FP) Linda Wemmert, riksdagsledamot (M)
Moderator: Cecilia Mille, ansvarig för internationella frågor på Djurens Rätt

Det finns cirka 60 pälsdjursfarmer i Sverige. Nästan alla djur som dödas för att bli pälsprodukter är minkar – omkring en miljon varje år. Vilda minkar lever ensamma i avgränsade revir. De rör sig över stora områden och lever i närheten av vatten där de kan simma. På farmerna tvingas minkarna däremot att leva ett helt annat liv i en instängd miljö som är mycket onaturlig för dem. De föds upp i små gallerburar och de flesta av dem gasas ihjäl när de bara är ett halvår.

Allt fler europeiska länder säger nej till pälsfarmning: Storbritannien, Österrike, Kroatien, Slovenien och Nederländerna har alla förbjudit pälsfarmning. Schweiz har så stränga regler att det inte finns några pälsfarmer där längre.

Kan Nederländerna, som nyligen förbjudit pälsfarmning på etisk grund trots att landet tillhörde världens största producenter av minkpäls, vara en förebild för Sverige?

Nicole van Gemert från organisationen Bont voor Dieren kommer att berätta om den politiska processen som ledde till förbud av minkfarmning i Nederländerna.

Samma art - olika djursyn

Torsdag 4 juli kl. 10.00-11.30

Uppsala universitet, Campus Gotland, Cramérgatan 3 (tidigare Högskolan), Rum D20

Medverkande: Eva Diesen, jur. kand., Stockholms Universitet Helena Kättström, Djurskyddschef, Jordbruksverket. Lena Lindström, etolog, Djurens Rätt
Moderator: Cecilia Mille, ansvarig för internationella frågor på Djurens Rätt

Vi hanterar individer av samma djurart olika beroende på i vilket sammanhang det rör sig om: varför är det så? En diskussion om djuretik och juridiska gränsdragningar kring art, fångenskap och djurutnyttjande.

Det finns många exempel på hur djur av samma art behandlas olika: kaniner, marsvin och hundar används som försöksdjur men också ses som familjedjur; viltfångade fiskar omfattas inte av djurskyddslagen medan odlade och sällskapsfiskar gör det. Hästar kan ses som livsmedel, tävlingsdjur och familjedjur. Djur av samma art har samma beteende och behov oavsett de lever i fångenskap eller frihet. Trots det är ansvaret för djurskydd oklart i några sammanhang. Varför behandlas de så olika? Hur kan luckan fyllas?

Djurskydd vs. miljöskydd

Torsdag 4 juli kl. 13.00-16.00

Uppsala universitet, Campus Gotland, Cramérgatan 3 (tidigare Högskolan), lokal D22

Medverkande: Lotta Berg, forskare Sveriges Lantbruksuniversitet Helena Kättström, Djurskyddschef, Jordbruksverket Gun Rudquist, Jordbruksansvarig, Naturskyddsföreningen Henrik Appelgren, doktor i toxikologisk genetik och hälsoriskbedömare, Kemikalieinspektionen Karin Gabrielsson Morton, sakkunnig, Forska Utan Djurförsök Johan Cejie, försäljningschef, KRAV
Moderator: Åsa Hagelstedt, generalsekreterare, Djurskyddet Sverige
Arrangörer: Djurens Rätt, Djurskyddet Sverige och Forska Utan Djurförsök

Arbetet för en bättre miljö och ett gott djurskydd engagerar många. Men ibland krockar dessa intressen. Strängare miljökrav kan leda till försämringar i djurskyddet och vice versa. Vad gör vi då? Måste vi välja? Eller går det att förena dessa två intressen? Detta diskuteras under tre pass tillsammans med experter från bland annat SLU, KRAV, Jordbruksverket och Naturskyddsföreningen.

Kontakt:

Camilla Björkbom
Förbundsordförande, Djurens Rätt
070-649 20 41

Djurens Rätt är Sveriges största djurrätts- och djurskyddsorganisation med omkring 35 000 medlemmar. Vi är partipolitiskt obundna och arbetar för ett samhälle fritt från djurförtryck. Djurens Rätts ekonomi är helt beroende av frivilliga bidrag.