Svensk Energi

INBJUDAN TILL ENERGILUNCH DEN 13 OKTOBER: Elområden införs i Sverige med olika elpriser

Pressmeddelande   •   Okt 01, 2010 14:27 CEST

Den nordiska elmarknaden står inför stora förändringar. Svenska Kraftnät delar in Sverige i fyra elområden (anmälningsområden), som innebär att olika elpriser kan finnas samtidigt i olika delar av Sverige. Därmed blir villkoren mer lika dem som gäller i Danmark och Norge, som har två respektive fem elområden. Indelningen ska gälla från den 1 november 2011.

Mikael Lundin, vd på Nord Pool Spot – den nordiska elbörsen – talar om prisbildningen på den nordiska elmarknaden. Det var stor uppmärksamhet kring energipriserna förra vintern och marknaden ifrågasattes.

Svensk Energis vd Kjell Jansson talar om de kommande elområdena i Sverige. Hur ser el-Sverige ut den 1 november nästa år, hur fungerar elhandeln, hur påverkas kunderna, hur ska frågan kommuniceras ut? Ett intressant fenomen är att negativa priser kan uppstå på elmarknaden.


Indelningen i elområden ska sända signaler till investeringar i elnät och nya kraftverk. Gunnar Fredriksson, till vardags vice vd på Svensk Vindenergi, talar om hur investeringar i vindkraft – där de största investeringsplanerna finns – påverkas av uppdelningen i elområden.


Program


Tid: Onsdag den 13 oktober kl 11.30 (slut ca 13.00, inklusive lunch)

Plats: City Conference Centre – Norra Latin, vid Norra Bantorget i Stockholm

Medverkande:
Mikael Lundin – Vd Nord Pool Spot
Kjell Jansson – Vd Svensk Energi
Gunnar Fredriksson – Vice vd Svensk Vindenergi

Vi bjuder givetvis på en lättare lunch efteråt. Av det skälet vore vi tacksamma för en snabb bekräftelse på närvaro till Marita Maca, 08-677 26 36, eller e-post:
marita.maca@svenskenergi.se.

Välkomna!


Kalle Karlsson
Informationschef

Svensk Energi - Swedenergy - AB
101 53 Stockholm, Besöksadress: Olof Palmes gata 31
Tel: 08-677 25 00, Fax 08-677 25 06
E-post:
info@svenskenergi.se, Hemsida: www.svenskenergi.se