Svensk Energi

Inbjudan till Energilunch: En tiodubbling av svensk vindkraft – vad medför det?

Pressmeddelande   •   Mar 08, 2006 11:45 CET

Utbyggnaden av vindkraften i Sverige tillmäts mycket stor betydelse från statsmakternas sida. I dagsläget producerar svensk vindkraft knappt 1 TWh el per år. Detta skall, enligt nu gällande politisk inriktning, ökas till 10 TWh inom tio år. En nyckelroll för att uppnå målet har systemet med elcertifikat vars huvudsyfte är att skapa förutsättningar för finansiering av tillkommande förnybar el. Detta scenario är en kolossal utmaning för alla parter. En vindkraftindustri håller på att växa fram som kommer att kunna bidra till ökande exportintäkter och fler arbetstillfällen.

Men:

Vilka är de största problemen för att nå målen? Hur fungerar tillståndsprocessen? Hur reagerar allmänheten? Skall det mesta byggas på land eller i vattnet? Detta är exempel på aktuella frågor kring vindkraften. Vi inbjuder härmed till en energilunch för att ge en bred bild av nuläget – och möjligheterna för de kommande åren – kring svensk vindkraft.

Tid: Tisdagen den 14 mars kl 11.30 – 13.30

Plats: Svensk Energi, Olof Palmes gata 31, 6 tr

Medverkande: Matthias Rapp, Vindkraftens investerare och projektörer (VIP)
Gunnar Fredriksson, Vindkraftsleverantörerna i Sverige (VIS)
Olof Johansson, tilltänkt statlig vindkraftsamordnare
Per-Olof Granström, Svensk Energis vice VD

Vi bjuder givetvis på lunch. Av det skälet vore vi tacksamma för en snabb bekräftelse på när¬varo till marita.maca@svenskenergi.se. Eller telefon: 08-677 26 36.

Välkommen
Kalle Karlsson
Informationschef