Svensk Energi

INBJUDAN TILL ENERGILUNCH – ONSDAGEN DEN 16 NOVEMBER: Klimatneutralt 2050 ställer krav på politiken

Pressmeddelande   •   Nov 10, 2011 14:27 CET

Regeringen har en vision om ett Sverige år 2050 utan nettoutsläpp av växthusgaser. Samtidigt arbetar EU mot det koldioxidsnåla samhället år 2050. Dessa visioner behöver kläs på med konkreta åtgärder för att kunna förverkligas.

Utan tvekan är långsiktiga spelregler i form av bland annat styrmedel en viktig förutsättning för att nå målet. Det behövs en sammanhållen närings- och energipolitik, liksom en blocköverskridande energipolitisk överenskommelse.


Teknikföretagen och Svensk Energi arbetar båda för ett hållbart och klimatneutralt samhälle. Under en Energilunch i Stockholm den 16 november presenteras en gemensam studie över åtgärder som krävs för att nå detta till år 2050. Studien fokuserar på elen och dess roll.


Under Energilunchen får vi också en presentation av Kungliga Vetenskapsakademiens studie av hur energiresurserna ska utnyttjas år 2050. Vid lunchen medverkar också Greenpeace som studerat hur vi ska gå mot ett 100 procent förnybart energisystem år 2050.


Tre olika vägar mot en ny energisituation år 2050 således.

Tid:                     Onsdagen den 16 november kl 11.30–13.00 (inklusive lunch)

Plats:                  Svensk Energi, Olof Palmes gata 31, Stockholm


Medverkande:      

Sven Kullander
, Professor emeritus, Kungliga Vetenskapsakademien
Kjell Jansson
, vd, Svensk Energi
Eva Wigren
, avd chef Teknik & Miljö, Teknikföretagen

Isadora Wronski
, klimat/energi/kärnkraft, Greenpeace


Vi bjuder givetvis på lunch efter föredragen. Av det skälet vore vi tacksamma för en snabb bekräftelse på närvaro till Kalle Lindholm, 08-677 26 55, eller e-post:

kalle.lindholm@svenskenergi.se
.


Varmt välkomna


Kalle Karlsson

Informationschef