Svensk Energi

INBJUDAN TILL ENERGILUNCH – ONSDAGEN DEN 22 JANUARI:

Pressmeddelande   •   Jan 09, 2014 14:37 CET

Den hotade svenska vattenkraften

Vattenkraften står normalt för knappt halva den svenska elproduktionen under ett år. Vattenkraften är förnybar och utsläppsfri och är genom sin reglerbarhet en förutsättning för att tillförseln av annan förnybar el balanseras i elsystemet.

I Vattenverksamhetsutredningens delbetänkande från oktober föreslås ny prövning av samtliga vattenkraftverk i Sverige. Förslaget innebär att anläggningarna – stora som små – ska prövas utifrån förutsättningen att de inte är byggda. Detta kan innebära stora ingrepp i befintlig vattenkraftproduktion av okänd omfattning.

Svensk Energi arrangerar därför en Energilunch den 22 januari där vi gör avstamp i utredningens förslag och vilka konsekvenserna kan bli. Svensk Energi, med flera, har uttryckt stark oro över hur Sveriges största förnybara energikälla för elproduktion nu riskeras.

Efter den inledande lägesbilden från Svensk Energi får vi kommentarer från Lantbrukarnas Riksförbund som haft med expertkompens i utredningen. Därefter uppträder Jämtkraft och papperstillverkaren Holmen AB som båda äger vattenkraft och därmed berörs av de föreslagna åtgärderna. Sist ut i talarlistan är Världsnaturfonden WWF som välkomnar förslaget om ny prövning.
 

Tid:  Onsdagen den 22 januari, kl 11.30–13.00 (inklusive lunch)

Plats:  Dalarnas Hus AB Vasagatan 46, Stockholm (OBS, inte hos Svensk Energi)

Medverkande:
Kjell Jansson
, vd, Svensk Energi
Ulf Wickström
, jurist, Lantbrukarnas Riksförbund LRF
Tommy Borgh
, elproduktionschef, Jämtkraft
Staffan Jonsson
, teknisk direktör, Holmen AB
Håkan Wirtén , generalsekreterare, Världsnaturfonden WWF

Vi bjuder givetvis på lunch efter föredragen. Av det skälet vore vi tacksamma för en snabb bekräftelse på närvaro till Cecilia Söder, 08-677 26 24, eller e-post: cecilia.soder@svenskenergi.se .

Varmt välkomna

Kalle Karlsson
Informationschef, Svensk Energi