Svensk Energi

Inbjudan till Energilunch: PÅMINNELSE Varför stiger elnätspriserna?

Pressmeddelande   •   Feb 03, 2011 16:05 CET

Elnätspriserna är i debattens fokus som aldrig förr. Sedan länge sker massiva investeringar i utbyggnad av elnätet på alla nivåer. Europa ska ännu bättre kopplas samman via nya och stärkta stamnätsförbindelser. Motsvarande sker inom Norden och Sverige. Målet är en europeisk elmarknad där el kan flöda över nationsgränserna utan kvarstående flaskhalsar. Samtidigt sker en stark utveckling mot ”smarta elnät”. Dessa måste kunna hantera den snabba utvecklingen mot nya mönster av både produktion och konsumtion. Vindkraft, solceller, elbilar, energilagring, ökad egen el-produktion, ökad energieffektivisering – det är bara exempel på allt spännande som nu händer.

Elnäten har därmed en ökad strategisk betydelse för att erbjuda den service och de krav som kunder och samhället kräver.

Det är ett viktigt skäl till den pågående trenden med stigande elnätspriser. Svenska Kraftnät ökar kraftfullt sina investeringar. Även landets 164 elnätsföretag är inne i en fortsatt utvecklings- och investeringsfas. Leveranssäkerheten i de svenska elnäten är 99,99 procent.

Den här utvecklingen vill vi beskriva på en energilunch, som Du härmed inbjuds till.

Tid:                     Torsdagen den 10 februari kl 11.30

Plats:                   Summit High Tech Building, Sveavägen 9-11, plan 2 (mittersta Hötorgsskrapan), Stockholm

Medverkande:       Mikael Odenberg, Svenska Kraftnäts generaldirektör
Yvonne Fredriksson, Energimarknadsinspektionens generaldirektör
Kjell Jansson, Svensk Energis vd
Malin Thorsén, informations- och marknadschef, Karlstads Elnät
Patrick Ekman, Öresundskrafts nätchef

Vi bjuder givetvis på lunch efteråt. Av det skälet vore vi tacksamma för en snabb bekräftelse på närvaro till Marita Maca, 08-677 26 36, eller e-post: marita.maca@svenskenergi.se.

Välkomna!

Kalle Karlsson
Informationschef