Svensk Energi

INBJUDAN TILL ENERGILUNCH – TORSDAGEN DEN 1 DECEMBER

Pressmeddelande   •   Nov 23, 2011 14:25 CET

Sverige efter en månad med elområden

Den 1 november delades Sverige in i fyra elområden som innebär att det kan råda olika elpriser inom Sverige vid samma tillfälle. Syftet är att visa på var det råder underskott på el och var elnäten behöver förstärkas inom Sverige. Siktet är att Sverige ska vara förberett för att vara en del av en framtida europeisk elmarknad.

Vi har tidvis kunnat se stora skillnader i pris mellan norra och södra Sverige. Det kan slå hårt mot industrin. ”För en stor industri talar vi om över 20 miljoner kronor per år i höjda kostnader”, säger till exempel Jonas Almquist, Nordenchef på Bergen Energi. För södra Sveriges hushållskunder stiger kostnaderna också, framför allt för kunder med elvärmda hus.

Under en Energilunch får vi först en kort repetition om vad som hänt i frågan om elområden. Vd för Nord Pool Spot – den nordiska elbörsen – går sedan igenom hur prissättningen på den nordiska marknaden sker och visar hur priserna sett ut den första månaden inom Sverige.

Under lunchen möter vi också representanter för dem som ska se till att elområdena får den effekt som de ska ha. Svenska Kraftnäts marknadschef tar upp investeringarna i elnäten, medan vd för Svensk Energi belyser frågan om ny elproduktion och vilka förändringar i tillståndshanteringen som måste till för att underlätta utbyggnaden.

Energimarknadsinspektionens chef för marknadsövervakning tar upp frågan ur ett kundperspektiv. Det kan vara viktigare än någonsin tidigare att vara aktiv på elmarknaden och att utnyttja de möjligheter till att jämföra priser som finns på nätet.

Tid:
Torsdagen den 1 december kl 11.30–13.00 (inklusive lunch)

Plats:
Svensk Energi, Olof Palmes gata 31, Stockholm

Medverkande:
Mikael Lundin, vd, Nord Pool Spot
Kjell Jansson
, vd, Svensk Energi
Tommy Johansson
, chef markn.övervakn., Energimarknadsinspektionen
Magnus Stephansson, marknadschef, Svenska Kraftnät

Vi bjuder givetvis på lunch efter föredragen. Av det skälet vore vi tacksamma för en snabb bekräftelse på närvaro till Kalle Lindholm, 08-677 26 55, eller e-post: kalle.lindholm@svenskenergi.se.

Varmt välkomna
Kalle Karlsson
Informationschef