Vänsterpartiet

Inbjudan till filmvisning och diskussion

Pressmeddelande   •   Dec 08, 2003 22:13 CET

Underhållet av järnvägen, resenärernas säkerhet och personalens trygghet

Onsdag 10 december visar vi Ken Loach film ”Järnvägare”, i riksdagen.
Filmen visar på de konsekvenser privatiseringen av British Rail fick för
trafiksäkerhet och för personal.

Erfarenheterna från England är relevanta med tanke på utvecklingen i
Sverige. Banverket deltar just nu i en större upphandling i norra Sverige
där Connex har lagt ett bud på att ta över banunderhållet.

Efter filmen blir det diskussion med bland andra Per Gunnar Andersson,
ordförande SEKO Banverket produktion, Lars Werner, ledamot i Banverkets
styrelse och Karin Svensson Smith, ledamot av riksdagens trafikutskott
(v).

Dag och tid: onsdag 10 december, klockan 13.00 (diskussion cirka 14.30)
Plats: Riksdagen, Mittpoolen, Riksgatan 1, Gamla riksdagshuset

För ytterligare information, kontakta:
Ronald Eriksson, politisk sekreterare, 0705-87 96 90
Matti Kataja, informationssekreterare, 0709-28 30 10


Filmen ”Järnvägare” visas som ett led i kampanjen ”Post och
järnvägstrafik på rättvisa villkor”. I kampanjen riktar vänsterpartiet
kritik mot den avreglering som skett av posten och av tågtrafiken. Nu
bedriver partiet opinionsarbete för att få stopp på ytterligare
avreglering och privatisering inom posten och järnvägen. Kampanjen pågår
fram till vänsterpartiets kongress i februari.