Upplands Lokaltrafik

Inbjudan till första spadtaget - ny bussdepå i Uppsala

Pressmeddelande   •   Sep 02, 2010 14:33 CEST

En operatörsneutral depå kommer att uppföras i östra Fyrislund. Denna depå kommer dessutom att vara teknikneutral vad avser drivmedel och kommer att förses med tankningsmöjligheter för flytande bränsle, diesel och RME samt biogas i flytande och komprimerad form.

UL har med Skanska Sverige AB tecknat ett samverkansavtal om uppförandet av depån. Depån innehåller:

80 uppställningsplatser, 8 verkstadsplatser, 2 tvätthallar, gastankningsmöjligheter av LBG/CBG, bussgods, personalutrymmen och personalparkering.

Depån kommer att vara klar för inflyttning den 12 juni 2011 i en första etapp och kommer att stå helt färdig i slutet av år 2011.

Första spadtaget

Första spadtaget förrättas fredagen den 3 september kl 10.00 av representanter från UL, Landstinget i Uppsala län och Skanska.

Detaljplanen för depån antogs i juli av byggnadsnämnden och bussdepån är ett första led i utvecklingen av ett större verksamhetsområde i enlighet med tidigare Strategiskt program för Fyrislund. Översiktsplanen för Uppsala stad 2002 pekar ut Östra Fyrislund som ett nytt bebyggelseområde med plats för industrier och miljöstörande verksamhet.

Byggnationen påbörjades i augusti med geotekniska och arkeologiska undersökningar. På plats har man funnit lämningar från en bosättning som är ca 2000 år gammal. Fyndplatsen är rikligare än vad som arkeologin förväntat sig med stora hus och lämningar efter verksamheter. Upplandsmuseets arkeologer är beredda att svara på frågor om fyndplatsen och visst material kommer att sparas för en permanent utställning i den framtida kontorsbyggnaden.

Frågor med anledning av denna pressinbjudan besvaras av:

UL:s projektansvariga Anette Granström och Peter Eklund, 018-65 99 00

Vägbeskrivning

Vägbeskrivning: Kör ut Almungevägen (väg 828), tag vänster vid skylt mot ”Kumla 1” och fortsätt denna lilla väg fram till vägbommen. Ställ bilen där och gå vägen fram mot åkerholmen. I sydöstra delen av denna åkerholme kommer spadtaget att tas.

UL(Upplands Lokaltrafik) ansvarar för kollektivtrafiken i Uppsala län. Verksamheten omfattar linjetrafik med buss och tåg, Upptåget. Totalt används ca 340 bussar och 10 tåg. UL ägs av Landstinget i Uppsala län och länets kommuner.