Falkenbergs kommun

Inbjudan till informationsträff om nytt boende för ensamkommande flyktingbarn

Pressmeddelande   •   Sep 10, 2014 11:10 CEST

Snart öppnar ett nytt boende för ensamkommande flyktingbarn i Skrea gamla vandrarhem. Bakgrunden är den stora ökningen av ensamkommande asylsökande barn till Sverige. Tisdagen den 16 september bjuds grannar och andra intresserade in på ett informationsmöte på det nya boendet.

Falkenberg kommun har redan ett boende, Ciceronen i Heberg, med åtta platser för ensamkommande flyktingbarn. Några är asylsökande och några har uppehållstillstånd. Ciceronen öppnade 2012.

Nu är det dags att öppna ett nytt boende i Skrea, i det gamla vandrarhemmet, med nio platser för asylsökande ungdomar i åldern 15-17 år.

– Vi har skaffat oss erfarenhet av att ta emot ensamkommande barn. Vi vill ge dem trygghet och möjlighet till en utbildning och ett fortsatt bra liv, säger Tor Jacobsen, enhetschef för beroende/integration i Falkenbergs kommun.

I Sverige har kommunerna ansvar för mottagandet av de ensamkommande flyktingbarnen. Landets länsstyrelser har fått i uppdrag av Migrationsverket att förhandla med kommunerna om hur många barn som kan tas emot. I uppdraget åligger boendet att se till att ungdomarna har ett värdigt boende och en trygghet. Falkenbergs kommun har utöver detta satt som mål att även ta en aktiv del i ungdomarnas fritid.

Under 2013 sökte 3800 ensamkommande barn och ungdomar asyl i Sverige och under första halvåret i år kom närmare 2300 barn till Sverige – vilket är en ökning med över 70 procent i förhållande till samma period 2013. I Migrationsverkets senaste prognos från i somras framgår det att antalet ensamkommande barn nu ökar kraftigt – från 4400 till 6500 per år under 2014 och 2015. Och man påtalar från verkets sida att det kommer behövas en fördubbling av antalet boendeplatser de närmsta åren.

Grannar bjuds in till en informationsträff tisdagen den 16 september klockan 18-19.

Medier och andra som är intresserade är också de välkomna.

Under mötet kommer deltagarna få information om boendet samt också möjlighet att ställa frågor.

Plats: Skrea gamla vandrarhem, Skrea kull 309

Falkenberg är en västkustkommun i Halland med närmare 42 000 invånare. 2012 utsågs Falkenberg till årets tillväxtkommun. Falkenberg är också ett välbesökt besöksmål med ett stort utbud av upplevelser, bra boende och naturskön miljö med öppna landskap, skog, sjöar och hav. Shoppingen i Ullared lockar över fem miljoner besökare till kommunen varje år.

Inom kommunens egen verksamhet arbetar drygt 2800 personer för den gemensamma
visionen "Vi växer för en hållbar framtid".