Informatörsnätverket i Värmland

Inbjudan till Informatörsdagen 2010 i Karlstad

Pressmeddelande   •   Jan 11, 2010 15:00 CET

Informatörsdagen i Karlstad är en branschdag för yrkesverksamma informatörer och studenter som i år arrangeras onsdag 17 februari på Karlstads universitet på temat kommunikativa utmaningar valåret 2010.

Informatörsdagen arrangeras av informationsstudenter vid Karlstads universitet (genom studentförening Inferno) i samarbete med yrkesverksamma informatörer (genom Informatörsnätverket i Värmland).

Informatörsdagen 2010 gästas av föreläsare som kommer att belysa sina ämnen ur en politisk och kommunikativ synvinkel - om vikten av medieträning, retorik ur ett kritiskt och spännande perspektiv, de sociala mediernas framgång i det moderna samhället samt hur marknadsföringen används i politikens värld.

Program: Onsdag 17 februari 2010
Plats: Aula Magna, Karlstads universitet

08.15 - 08.45 Inskrivning

09.00 - 09.45 Jesper Strömbäck: Den medialiserade valrörelsen
Jesper Strömbäck är professor i medie- och kommunikationsvetenskap med politisk kommunikation som inriktning. Med bakgrund som politiker, journalist och forskare ska han tala under rubriken Den medialiserade valrörelsen. Han kommer bland annat att tala om det amerikanska presidentvalet 2008.

09.45 - 10.15 Förmiddagsfika

10.15 - 11.00 Sofia Mirjamsdotter: Sociala medier – vad, varför, hur?
Sofia Mirjamsdotter är i grunden journalist. Sedan ett år tillbaka ägnar hon sig i huvudsak åt bloggande och kurser i sociala medier. Hon anlitas ofta som expert inom området. Under Informatörsdagen kommer Sofia att tala om Sociala medier – vad, varför, hur?

11.00 - 12.00 Paul Ronge: Lär dig surfa på medievågen
Paul Ronge har krishanterat och medietränat toppolitiker som har hotats med avgång. Han är en av Sveriges mest efterfrågade PR-experter och kommer under dagen att presentera vikten av medieträning och krishantering. Paul kommer att tala under rubriken Lär dig surfa på medievågen.

12.00 - 13.30 Lunch

13.30 - 14.00 Prisutdelningar av Infernodiplomet och Informatörspriset
Infernodiplomet delas årligen ut till en lärare vid Informationsprogrammet eller inom ämnet Medie- och kommunikationsvetenskap. Priset går till den lärare som bäst förmedlat ämneskunskap i en pedagogisk och inspirerande form år 2009.
Informatörspriset delas ut till ett företag, en organisation eller en person som använt kommunikation på ett framgångsrikt och välplanerat sätt. Bakom priset står Informatörsnätverket i Värmland som på detta sätt vill lyfta vikten av god kommunikation. Priset sponsras av Thorén & Stenberg Kommunikation.

14.00 - 14.45 Astrid Boisen: Katter, kommunikation och grädde
Astrid Boisen arbetar som konsult och VD inom utveckling, kunskap och insikt. Under Informatörsdagen kommer ni att få höra om hur man lär sig att lyssna samtidigt som man talar, och att tänka när man lyssnar. Astrid kommer att tala under rubriken Katter, kommunikation och grädde.

14.45 - 15.15 Eftermiddagsfika

15.15 - 16.15 Pär Henriksson & Karin Pettersson: Vad avgör vilka som vinner valet?
Pär Henriksson och Karin Pettersson är kommunikationschefer för moderaterna respektive socialdemokraterna. De båda har spännande nyckelroller inför valet 2010 och ska tala under rubriken Vad avgör vilka som vinner valet? De kommer att tala om hur arbetet går till inför valet, dela med sig av sina strategier och presentera sig själva. Det följs av en utfrågning i duellform. Pär Henriksson arbetade tidigare som handläggare åt moderaternas kansli i Europaparlamentet och riksdagen, utöver det har han även arbetat som kommunikationsrådgivare. Karin Pettersson arbetade tidigare som chefsredaktör för tidningen Fokus och har även medverkat som expert i morgonsofforna hos Sveriges Televisions och TV4.

Anmälan till Informatörsdagen 2010:
Skicka din anmälan med namn och uppge om du behöver specialmat till pr@kau-inferno.se.  Ange även om du är student eller yrkesverksam. Anmälan är bindande. Sista anmälningsdag är 8 februari. Anmälningsavgift: 100 kr för student; 1.000 kr för yrkesverksam. Anmälningsavgiften betalas in på plusgirokonto: 50254-2. Glöm inte att uppge namn! Det går även bra att betala via faktura uppge då faktureringsadress vid anmälan. Biljetter kan även köpas i receptionen i Studenternas Hus.

...............................................

Informatörsnätverket i Värmland är ett forum för regionens informatörer för att llära känna varandra, lära av varandra samt delta i gemensamma utbildningar inom informations- och kommunikationsområdet. Nätverket drivs helt ideellt och har idag cirka 250 medlemmar.