Turistrådet Västsverige

Inbjudan till Inspirationsseminarium TUR 2012

Pressmeddelande   •   Mar 19, 2012 15:36 CET

Torsdag och fredag den 22-23 mars 11.00 – 16.00, 12:30-13:30
Plats: Svenska Mässan, Sal R 31
För innehållet svarar en rad kunniga och engagerande föredragshållare.
Ingen förhandsanmälan. Först till kvarn gäller.

Hur skapar vi den stora bilden av de hundratusentals små upplevelserna?
Det är Västsvenska Turistrådets förhoppning att TUR 2012 mer än någonsin tidigare kommer
att visa på det unika innehållet i Sverige som destination och även på kraftsamlingen för att nå
uppsatta mål och göra Sverige till en konkurrenskraftig destination inom besöksnäringen
internationellt.
Ett antal viktiga steg har tagits. Ett antal gemensamma nämnare är på plats. Sverige har nu en
nationell turismstrategi och Svensk Destinationsutveckling AB. Det råder enighet kring
varumärket Sveriges position och innehåll. Det känns riktigt bra.
Västsvenska Turistrådet intar en aktiv roll i detta viktiga utvecklingsarbete som dels ska
generera en rejäl ökning av besökstal och turismintäkter, dels ska bidra till att öka lönsamheten
och framtidstron hos alla besöksnäringen företag.
Under vårt Inspirationsseminarium vill vi presentera några exempel såväl på jordnära
destinationsarbete som strategiskt och långsiktigt tänkande.

Program, torsdag den 22 mars:
11.00-12.30
Skaraborgs roll i den nationella strategin 2020
Charlotte Nordström, ordförande i Turismutskottet Skaraborg
om politikens roll och ansvar.

”Jordnära upplevelser i det ursprungliga Sverige”
Om värdegrundsarbetet för besöksnäringen i Skaraborg

Göta kanal på export hela året?
Om livet på och kring Sveriges berömda blå band.

Eftersom allt hänger ihop…
Om behovet av/modell för besöksnäringens roll i
översiktsplanerarbetet

Vilka är Big spenders?
Om utläggstalsundersökning i Skaraborg sommaren 2011
- i ett femårsperspektiv.

13.00-13.30
Vilka tjänar på kvalitets- och hållbarhetsarbetet ?
Om hållbar kvalitet både i gäst- och företagsperspektiv

14.00-15.00
Bohuslän på export
Om Bohusläns roll i nationella strategin 2020.

Mord som reseanledning
Om framgångar med böcker och film som reseanledning.

Vilka är Big spenders?
Om utläggstalsundersökning i Bohuslän sommaren 2011
- i ett femårsperspektiv.

Man ska ha husbil…
Om husbilsexpansionen och de krav som ställs på ny infrastruktur.

15.30 – 16.00
Vilka tjänar på kvalitets- och hållbarhetsarbetet?
Om hållbar kvalitet både i gäst- och företagsperspektiv.

Program, fredag den 23 mars:
12.30-13.30
Vad ska turismnäringen i Västsverige göra för att lyckas mobilt?
Anton Johansson, social mediaexpert – strateg och moderator
Tema: Turismnäringens digitala och mobila möjligheter

Christoffer Taudien, KnowIT Mobility
Tema: Nästa generations mobila turistupplevelse - Hur mobilen påverkar vårt köpbeteende

Paneldebatt
I paneldebatten ingår de två ovan nämnda samt:
Ronja Gustavsson, Social mediaansvarig, Stena Line
Knut Bergsten, VD, M2B

Om Västsvenska Turistrådet
Västsvenska Turistrådet är Västra Götalandsregionens helägda bolag med ansvar för att utveckla och marknadsföra Västra Götaland som destination. Uppdraget bedrivs utifrån de övergripande målen om hållbar ekonomisk, social och miljömässig utveckling. Målsättningen är att bli Skandinaviens mest besökta, uppskattade och mest inkomstbringande region. Under 2010 uppgick turistomsättningen i Västra Götalands län till nära 34 miljarder och bidrog till 26 000 helårssysselsatta.