Health Consumer Powerhouse

Inbjudan till interaktiv pressinformation: KOL-index 2009: Antal döda i lungsjukdom skiljer mellan länen vilket tyder på misstag i diagnos och behandling

Pressmeddelande   •   Apr 22, 2009 00:00 CEST

Antalet som drabbas av KOL* ökar snabbt, och sjukdomen beräknas bli en av de vanligaste dödsorsakerna inom en snar framtid, detta trots att andelen rökare i Sverige i dag är lägre än på många år. Health Consumer Powerhouse presenterar för första gången en sammanställning och jämförelse av hur landstingen arbetar med KOL-patienter. I KOL-index 2009 redovisas, bland annat, stora skillnader i diagnossättningen vilket tyder på att KOL blandas ihop med andra lungsjukdomar. Därmed finns en omfattande risk för felbehandling. KOL-patienter får, på grund av fel diagnos, ofta inte rätt medicin som skulle kunna bromsa utvecklingen och lindra lidandet. Det är också påtagliga skillnader i dödlighet i lungsjukdomar i olika svenska län, som endast delvis kan förklaras av rökrelaterade skäl.

Välkommen till en interaktiv pressinformation om KOL-index 2009 som Du kan följa över Internet och ställa egna frågor utan att ha annat program än Internet Explorer installerat!

Datum: Onsdagen den 22 april

Tid: Kl 10.00

Delta i sessionen genom att klicka här:

https://get.netviewer.com/meet/join.php?sinr=328879&sipw=nv64

Om Du har en mikrofon ansluten till Din PC kan Du ställa frågor till presentationen.

Mer information om Netviewer hittar du under http://www.netviewer.com

KOL-index 2009 har utvecklats med hjälp av ett ovillkorat utvecklingsanslag från läkemedelsföretaget AstraZeneca.

Health Consumer Powerhouse är Europas ledande företag för konsumentinformation om sjukvård (www.healthpowerhouse.com). Förutom KOL-index framställer HCP i Sverige bland annat Bröstcancerindex, Diabetesindex, Njursjukvårdsindex, Vaccinationsindex och Vårdkonsumentindex samt på EU-nivå Euro Health Consumer Index, Euro Consumer Heart Index och Euro Diabetes Index.


För ytterligare information

Sonja Lindblad
Pressansvarig
0706 53 83 64
sonja.lindblad@healthpowerhouse.com

Arne Björnberg
Utvecklingschef
0705-84 84 51
arne.bjornberg@healthpowerhouse.com

*(Kroniskt Obstruktiv Lungsjukdom)