Benchmark Oil & Gas AB

INBJUDAN TILL INVESTERARMÖTEN I BENCHMARK OIL & GAS AB (PUBL)

Pressmeddelande   •   Feb 19, 2007 13:47 CET

Befintliga aktieägare i Benchmark Oil & Gas AB (publ), institutionella investerare och allmänheten inbjuds till följande investerarmöten:

Datum: 28 februari 2007
Tid: 19.00
Plats: Jönköping
Adress: Elite Stora Hotellet, Hotellplan
OSA: Senast den 26 februari

Datum: 1 mars 2007
Tid: 19.00
Plats: Göteborg
Adress: Ullevi Restaurang & Konferens, Paradentrén
OSA: Senast den 27 februari

Datum: 5 mars 2007
Tid: 19.00
Plats: Malmö
Adress: Hilton Malmö City, Triangeln 2
OSA: Senast den 28 februari

Datum: 6-7 mars 2007
Tid: 19.00
Plats: Oslo
Separat inbjudan sker genom CAR

Datum: 8 mars 2007
Tid: 19.00
Plats: Stockholm
Adress: Summit, Greve Turegatan 30
OSA: Senast den 5 mars

Samtliga möten inleds med kaffe och mingel från kl. 18.30.

ANMÄLAN
Antalet platser är begränsat. Anmälan görs till Benchmark Oil & Gas AB (publ) på:
Telefon: 08-662 07 03 Fax: 08-622 07 20 E-post: info@benchmarkoil.se
Meddela vilket möte ni önskar närvara på och hur många i ert sällskap som kommer.

Varmt välkomna.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Peter Kangert, Informationsansvarig, telefon 08-622 07 03, 0708-81 49 71

Om Benchmark Oil & Gas AB (publ):
Benchmark grundades 1996. Bolaget bedriver exploatering, prospektering och produktion av olje- och gasfyndigheter genom nytänkande och användande av modern teknik. Bolaget är för närvarande verksamt i USA som erbjuder goda geologiska förutsättningar för prospektering, utbyggnad och produktion, ekonomisk stabilitet, låg politisk risk samt en väl utbyggd infrastruktur av hög kvalitet. Idag fokuserar Bolaget på undersökning och produktion vid Orange, Lavaca och Liberty Counties i Texas samt i Alaska. Aktien är sedan den 12 juni 2006 noterad på NGM Equity och Benchmark har idag cirka 3 800 aktieägare.