Rikspolisstyrelsen

Inbjudan till invigning av poliskontor i Skärholmen

Pressmeddelande   •   Nov 16, 2006 13:53 CET

Massmedia inbjuds till invigningen av det lokala poliskontoret i Skärholmen,
onsdagen den 22 november klockan 13.00. Lokalen ligger i anslutning till närpolisens
lokaler vid Måsholmstorget 5.

Invigningen leds av biträdande länspolismästare Lennart Enocsson och Elisabeth Anestad,
biträdande distriktschef i Söderorts polismästardistrikt, samt polispersonalen som ska arbeta
vid poliskontoret. Även representanter från kommunen och det lokala föreningslivet är
inbjudna till invigningen.

Plats: Måsholmstorget 5, Skärholmen
Tid: Onsdagen den 22 november kl. 13.00.

Poliskontoret i Skärholmen har varit igång under en dryg månad. Personalen jobbar i nära
samarbete med det nyöppnade ”ungdomarnas hus” som även kallas för ”andra hemmet” av
ungdomarna själva. Kontakten mellan polis och ungdomar är ett viktigt mål för
poliskontorsverksamheten. Mikael Sundberg, poliskontorschef och hans personal har också
redan hunnit delta i trygghetsvandringar med bostadsföretag i Skärholmen.

Lokala poliskontor är en del av en satsning från polismyndigheten i Stockholms län för att
arbeta mer medborgarnära och för att förebygga ungdomskriminalitet. Totalt planeras runt
15 poliskontor att öppnas under 2006 och första halvåret 2007. Poliserna som arbetar på
poliskontoren ska utveckla kontakter, skapa förtroende för polisen, men också ingripa mot
brott och upprätta respekt för lag och ordning. Själva poliskontoret ska inte ha några fasta
öppettider utan tanken är att poliserna ska arbeta synligt ute i området.

Ytterligare upplysningar: Mikael Sundberg, gruppchef Skärholmens poliskontor 0730-
636 582.

Pressekreterare Andreas Fahlén
08-401 00 28 alt. 0703-777 691