Svensk Fjärrvärme

Inbjudan till journalistseminarium: Är fjärrvärmen klimatsmart, eller har den ett oförtjänt gott rykte?

Pressmeddelande   •   Nov 25, 2010 13:20 CET

Snart inleds klimatmötet i Mexiko. Det borde egentligen handla om vad fjärrvärme och fjärrkyla kan göra för klimatet. Men vi tror inte att detta kommer finnas med på dagordningen i Cancún. Därför bjuder vi in till en förmiddag om fjärrvärmens roll i den hållbara staden – en möjlighet för Sverige, Europa och världen!

Kom och träffa några av landets främsta fjärrvärmeforskare som redovisar resultat från sitt arbete, med fokus på fjärrvärme/fjärrkylas roll i hållbara samhällen.
Dag: 7 december
Tid: Samling med kaffe och smörgås från 8.30, programmet börjar 9.00
Plats: City Conference Centre, Norra Latin, Drottninggatan 71 B, Stockholm

9.00 Varmt välkommen
Ulrika Jardfelt, VD Svensk Fjärrvärme

Stockholms och Blekinges väg till hållbara samhällen
Danica Djuric Ilic, doktorand i energisystem, Linköpings Universitet

Fjärrvärme är hållbar, men hur blir den mer rättvis?
Agneta Persson, Director Energy, WSP Environmental

Hela Europa kan värmas med spillenergi!
Sven Werner, professor i energiteknik, Högskolan i Halmstad

Snabbaste vägen till en hållbar stad
Anna Jarnehammar, enhetschef, Klimat & Hållbara samhällssystem IVL Svenska Miljöinstitutet

11.00 Tid för enskilda intervjuer med forskare och experter + lättare lunch.

Tala gärna om att du kommer genom ett mejl till anna-karin.blomdahl@svenskfjarrvarme.se, så att vi kan beräkna matåtgången.

 

 

 

Forskning som stärker konkurrenskraften för fjärrvärme och fjärrkyla genom ökad kunskap om fjärrvärmens roll i klimatarbetet och för ett hållbart samhälle, till exempel genom att bana väg för affärsmässiga lösningar och framtida teknik. Programmet drivs och finansieras av Svensk Fjärrvärme och Energimyndigheten. Mer information finns på www.fjarrsyn.se

v