Europaparlamentet

Inbjudan till journalistseminarium i Bryssel: Hur ska våldet mot kvinnor stoppas?

Pressmeddelande   •   Feb 11, 2010 13:40 CET


Hur ska våldet mot kvinnor inom EU-länderna stoppas? Vad kan EU göra? Vad görs för att stoppa människohandeln? Hur ska polis och åklagare i EU-länderna samarbeta? Är ett europeiskt besöksförbud tillräckligt effektivt?

Det är några av frågeställningarna på ett journalistseminarium i Europaparlamentet på temat "Hur ska våldet mot kvinnor stoppas?". Varje år dör alltför många kvinnor inom EU av könsrelaterat våld. Fler än 100 000 kvinnor i EU lever med olika typer av skyddsåtgärder (bl. a. besöksförbud) och mångdubbelt fler är offer för människohandel och andra brott. Med anledning av internationella kvinnodagen uppmärksammar Europaparlamentets utskott för jämställdhet våldet mot kvinnor i Europa i ett seminarium den 15 mars. Seminariet vänder sig till journalister. I seminariet medverkar bland andra Europaparlamentets vice talman Silvana Koch-Merin, ordföranden för jämställdhetsutskottet Eva-Britt Svensson, samt den spanska ledamoten Carmen Romero som är föredragande för betänkandet om ett europeiskt besöksförbud.

Europaparlamentets informationskontor i Sverige har två resestipendier att dela ut till yrkesverksamma journalister. Resestipendiet täcker kostnader för flyg i ekonomiklass och dessutom ett schablonbelopp för övriga kostnader (hotell, mat, lokala transporter i Bryssel) på sammanlagt 180 euro. Resa och logi bokas av stipendiaterna själva. Det går naturligtvis också bra att delta i seminariet på egen bekostnad.

Skicka en kortfattad ansökan per e-post till epstockholm@europarl.europa.eu senast den 26 februari 2009. Programmet finns på www.europaparlamentet.se

För ytterligare information kontakta:
Marina Lähteenmaa, pressekreterare på Europaparlamentets informationskontor i Sverige
Telefon: 08-562 444 61, mobil: 0709-98 96 41
E-post: marina.lahteenmaa@europarl.europa.eu