Compare Karlstad

Inbjudan till kickoff för regionalt automationsnätverk i Värmland

Pressmeddelande   •   Sep 24, 2014 08:00 CEST

Compare, Paper Province och Stål & Verkstad tar initiativet till att starta ett automationsnätverk i Värmland och inbjuder till ett kickoff-möte torsdag 16 oktober för företag som vill vara med från början.

Vi vill hitta lösningar på gemensamma automationsutmaningar inom processindustrin. Därför bjuder vi nu in regionala behovsägare i industrin att möta automations- och it-företag såväl som akademin till en kickoff för ett automationsnätverk där vi kan samverka gränsöverskridande.

På längre sikt tänker vi oss diskussioner om kompetensfrågor och affärsnytta och vår förhoppning är att kunna samverka nationellt med andra organisationer och driva innovation och affärsutveckling till nytta för både industrin och leverantörer.

Under mötet ges en orientering om vilken forskning som bedrivs inom automation och processindustriell IT, dessutom diskuterar vi vilka behov och problemställningar som finns i industrin.

  • Mötesprogram: Presentationer av Automation Region och Karlstads universitet.   
  • Tid: 16 oktober kl 11.00-15.00, med lunch kl 12.00
  • Plats: Innovation Park, i Stora Enso Research lokaler i Karlstad
  • För vem: Dig som arbetar med automation inom industrin såväl som konsultbranschen.
  • Anmälan: Senast 14 oktober via denna länk >> 
  • Kostnad: Kostnadsfritt att delta, ej avanmäld plats debiteras 350 kr.