Regionalt Resurscentra för Jämställd tillväxt och utveckling

Inbjudan till konferens om hållbar tillväxt - med jämställdhet som motor

Pressmeddelande   •   Jul 11, 2012 11:40 CEST

Hållbar tillväxt – med jämställdhet som motor
Arrangörer Winnet Västra Götaland och GAC med stöd av Tillväxtverket

Uddevalla 11 september 2012
Hotell Carlia, www.carlia.com
Moderator Carina Larusson

Göteborg 13 september 2012
Clarion Hotel Post, www.clarionpost.se
Moderator Pernilla Warberg

Borås 2 oktober 2012
Grand Hotell, www.firsthotelgrand.se
Moderator Carina Larusson

Anmäl dig via denna länk
https://secure.webforum.com/form/resurscentra/form.asp?sid=359880931

Vi vill ha din anmälan senast 30 dagar innan konferensen. Efteranmälan i mån av plats.

Program
09.00 – 09.15 Kaffe och smörgås

09.15 – 09.30
Resurscentra – en organisation som arbetar för jämställdhet, Carina Larusson
Har vi uppnått de nationella jämställdhetsmålen att kvinnor och män skall ha samma möjlighet
till makt och inflytande i samhället? Lika villkor i fråga om utbildning och ekonomi?
Samma ansvar för hemarbete? Samma rätt till kroppslig integritet?

09.40 – 10.30
En omvärldsanalys med fokus på Västsverige, Tomas Ekberg, chefsanalytiker VGR
Hur står det till med tillväxten i Västra Götaland? Hur säker är framtidens välfärd och hur jämställd
är arbetsmarknaden? Finns det något samband?
Vi får en överblick över aktuella nyckeltal inom de områden som är betydelsefulla för att säkra en
hållbar tillväxt i regionen.

10.40 – 11.30
Toj – en jämställd karta som grund för inblick och utveckling, Roxana Ortiz och
Mattias Abrahamsson
Hur ser det ut med jämställdhet i kommunerna när det gäller den offentliga, privata och ideella
sektorn? Är alla jämställda? Ta del av den lättillgängliga kartbilden som visar hur jämställda
kommunerna i Göteborgsregionen är.

11.40 – 12.15
Jämställda rådgivarorganisationer skapar ökad tillväxt, Louise Heime
Det finns mycket som tyder på att framtidens företagare är småföretagare med få anställda.
I dagsläget är det knappt 30 % av företagarna som är kvinnor, samtidigt som ca 70 % av alla
som examineras från universitet och högskolor är kvinnor. Det finns alltså en stor potential i att bygga
främjande strukturer som förmår att möta både kvinnor och män med rådgivning utifrån var och ens specifika erfarenheter och förutsättningar.

12.15 – 13.15 Lunch

13.15 – 14.00
Jämställdhet inom kreativa näringar skapar en dynamisk och attraktiv region,
Annika Törnqvist och Thomas Gustafsson
Kreativa näringar har en positiv samhällspåverkan överlag. Entreprenörernas drivkrafter inom den här
sektorn ser generellt lite annorlunda ut än för det traditionella näringslivet. GAC visar hur jämställdhet och mångfald inte bara är styrkor utan faktiskt är förutsättningar för utveckling av området kreativa näringar.

14.00 – 14.45
En jämställd industri lönar sig, Emmanuelle Sylvain
Forskning visar att jämställda företag är lönsamma företag: fler kvinnor i ledningspositioner höjer företagets lönsamhet med upp till 40 procent. Ändå är majoriteten av chefer och styrelseledamöter inom industrin män. Hur kan den ojämställda trenden vändas inom mansdominerade industrier för att höja lönsamhet och skapa ekonomisk stabilitet?

14.45 – 15.15 Kaffe och dialog

15.15 – 16.00
Jämställd integration – ett utvecklingskoncept för framtiden, Marianne Lööf
En nyckelfaktor i framtiden är att alla samhällets invånare betraktas som resurser i bygget av den
gemensamma välfärden. Alltför många utlandsfödda medborgare ställs utanför och erbjuds inte samma
villkor på arbetsmarknaden oavsett utbildning och kompetens. Detta gäller både män och kvinnor men
fler utlandsfödda kvinnor ställs utanför arbetsmarknaden. Hur kan vi bli bättre på att se och tillvarata
den kompetens som mångfald erbjuder?

16.00 – 16.30 Avslutning med panelsamtal

Jämställdhet som verktyg för hållbar tillväxt! Hur uppnår vi den?

Ingen avgift
Deltagande i konferensen ”Hållbar tillväxt – med jämställdhet som motor” är avgiftsfritt. Vi bjuder på kaffe
och lunch. Antalet platser är begränsade. Om du har anmält dig och får förhinder att delta är vi tacksamma om du anmäler detta snarast, annars debiteras 500 kr. Överlåt gärna din plats vid eventuellt förhinder.

För frågor kontakta:
Winnet Västra Götaland – ett regionalt resurscentra för jämställd tillväxt och utveckling.
Carina Larusson 031-136175 www.vastragotaland.winnet.se

Göteborg Artist Center (GAC) – ett resurscentra som arbetar för tillväxt och utveckling inom kreativa näringar. Annika Törnqvist 0704-241188 www.gac.se

Winnet Västra Götaland ( f.d Regionalt Resurscentra för jämställd tillväxt) är en partipolitisk obunden ideell förening som arbetar för jämställd tillväxt och utveckling. Verksamheten startade den 8 mars 1995. Då hette vi Resurscentra för kvinnors arbete och utveckling. Vi bytte namn 2005 för att tydliggöra att målet är att uppnå jämställdhet och att detta i hög grad även involverar män. I stort är dock verksamheten fortfarande inriktad på att arbeta med kvinnor för kvinnor av den enkla anledningen att det på flera olika områden råder en ojämställdhet som missgynnar kvinnor. Vi arbetar för att vi skall uppnå det nationella jämställdhetsmålet att kvinnor och män skall ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. Idag heter vi Winnet Västra Götaland och ingår i ett nationellt nätverk Winnet Sverige.