Vänsterpartiet

Inbjudan till konferens om kriminalvårdens framtid

Pressmeddelande   •   Okt 03, 2003 17:32 CEST

Onsdagen 8/10 i Norra Latin, Pelarsalen

Förhandsanmäl gärna!

Program
8.30 – 9.00 Registrering och kaffe

9.00 – 9.10 Alice Åström, vänsterpartiet - inleder dagens program

9.10 – 9.45 Hanns von Hofer, professor vid kriminologiska inst. Stockholms universitet, Varför ökar fångpopulationen? En jämförelse mellan olika länder

9.45 – 10.15 Magnus Hörnqvist RFHL, Daniella Lazic Ordf. förtroenderådet Färingsö - Klientperspektivet

10.15 – 10.30 PAUS

10.30 – 11.15 Lena Häll Eriksson, GD KVS - Nya perspektiv på svensk kriminalvård

11.15 – 12.30 LUNCHPAUS

12.30 – 13.00 Thomas Mathiesen, professor i rättssociologi Universitet i Oslo – Sex skäl att inte bygga fler fängelser

13.00 – 13.30 Johan Franzén och Mikael Ståhl, frivårdsföreningen, Alternativa påföljder och frigivningsförberedelser

13.30 – 14.30 Lucie McClung, GD kriminalvården Kanada, Internationell utblick – varför lyckades man i Kanada?

14.30 – 15.00 Fruktpaus

15.00 – 16.30 Paneldebatt med justitieminister Thomas Bodström (s), justitieutskottets ordförande Johan Pehrson (fp), Alice Åström (v), Lena Häll Eriksson – KVS, Ulrika Sanden – frivården, Magnus Hörnqvist – RFHL.

Moderator: Maciej Zaremba

Vänsterpartiets riksdagsgrupp Alice Åström och Rolf Olsson

Kontaktperson: Marielle Nakunzi, tel 08-786 45 73 eller 0708-94 92 91