NORDISKT BERÄTTARCENTRUM – en del av Västerbottensteatern

Inbjudan till konferensen Lära med berättande – femton nordiska experter om kraften i berättande som pedagogisk metod

Pressmeddelande   •   Feb 13, 2019 07:46 CET

Vi hälsar media välkommen till konferensen Lära med berättande – två dagar med femton nordiska experter som delar med sig av erfarenheter och kompetens när det gäller att använda berättande som pedagogisk metod. Konferensen arrangeras av Nordiskt Berättarcentrum/Västerbottensteatern och genomförs i Skellefteå 14-15 februari. Den första konferensdagen dokumenteras av UR så det finns även möjlighet att ta del föreläsningarna i efterhand.

Konferensen inleds av Dick Harrison, professor i historia vid Lunds universitet, som pratar om berättande som kunskapsbärare och bildningsskapande metod – en historisk överblick. Sedan följer en rad experter som ur olika perspektiv ger bilden av den kraft som finns i att använda berättandet i många olika lärande sammanhang.

Konferensen vänder sig till alla som vill utveckla sin pedagogik, säger Robert Herrala, verksamhetschef på Nordiskt Berättarcentrum:

– Det är en metod som fungerar generellt, därför vänder vi oss till alla som arbetar med lärande, oavsett utbildningsområde, ämne eller nivå – inom förskola, grundskola, gymnasium, SFI, folkbildning eller i andra lärande miljöer.

Vetenskapliga motiv och ett caserace
Konferensens första dag handlar om varför kreativitet och berättande är en viktig del i lärandet. Deltagarna får vetenskapliga motiv och legitimitet – ett fundament att bygga vidare på i rollen som pedagog. Dag två blir ett ”caserace” där en rad konkreta exempel ger tips, inspiration och lust till ett kreativt lärande.

Konferensens första dag dokumenteras och sänds i efterhand av UR. Föreläsningarna kommer alltså att kunna streamas vilket är helt i linje med den funktion som resurscenter som Nordiskt Berättarentrum är säger Robert Herrala.

– En del i vårt uppdrag som resurscentrum är att bidra till spridningen berättandets möjligheter. Den pedagogiska metod som hämtar styrka i berättandet är ett våra verksamhetsområde.Vi arbetar också med berättande som scenisk konstform, som socialt verktyg och som bevarare, levandegörare och förmedlare av kulturarv.

Mer information om program och medverkandeberattarkonferens.se

Isvakspoesi
När konferensen avslutas finns chans att del av mer intressant berättande. I samband med invigningen av världscuptävlingen i vintersim i Skellefteå genomförs en tävling i Isvakpoesi. Den arrangeras av Mörkret och kylans vänner i samverkan med Skelleftebygdens berättarförening och Nordiskt Berättarcentrum. Under vintersimmet i Skellefteälven finns även Västerbottensteatern på plats för att presentera sitt utbud under våren. 

- - - - - - - - - - - - - - -

Lära med berättande
Campus Skellefteå 14-15 februari med start torsdag 14 februari kl 10.00, avslutning fredag 15 februari kl 13.00.

Platsbokning för media: Konferenskoordinator Theresa Eriksson, theresa.eriksson@vasterbottensteatern.se

Nordiskt Berättarcentrum, en del av Västerbottensteatern, agerar i den nordiska berättarvärlden, men även med kontakter ute i Europa. Nordiskt Berättarcentrum är ett nav och ett incitament för att genom samverkan stärka berättandets roll och utveckling.

Verksamhetsområden:

  • Berättande som pedagogisk metod.
  • Berättande som scenisk konstform.
  • Berättande som bevarare, levandegörare och förmedlare av kulturarv.
  • Berättande i ett socialt engagemang

Verksamhetens profil bygger mycket på den starka västerbottniska traditionen att berätta i dokumentär stil – varje människas berättelse är värd att lyssna på.

Nordiskt Berättarcentrum har även ansvaret för att i samverkan med andra kulturaktörer driva och utveckla den årliga Berättarfestivalen i Skellefteå.

Det är Skellefteå kommun som givit Västerbottensteatern uppdraget att driva Nordiskt Berättarcentrum. Verksamheten har dessutom projektstöd från Region Västerbotten och Statens Kulturråd.