Naturskyddsföreningen

Inbjudan till konferensen "Vem ska bort?"

Pressmeddelande   •   Okt 14, 2010 14:28 CEST


Den 12 november är det dags för Naturskyddsföreningens årliga höstkonferens som i år handlar om biologisk mångfald och den pågående utrotningen av arter.
Den biologiska mångfalden fortsätter utarmas. Jordens ekosystemtjänster hotas. När antalet arter minskar drabbas ekosystemens motståndskraft mot förändringar. Flera av jordens ekosystem har redan rasat ihop. Ekosystemen är grunden för vår existens. De producerar mat och rent vatten.
Nu mobiliserar världen för att stoppa utvecklingen.

I år är det FN:s internationella år för biologisk mångfald. I oktober hålls internationella förhandlingar i japanska Nagoya om hur världens länder ska kunna hejda utrotningen.
En konferens som siktar på lösningar

Årets höstkonferens kommer inte att spendera mer tid på att diskutera problembilden. Vi kommer istället att presentera en verktygslåda med nödvändiga politiska beslut för att åtgärda problemet och återställa naturens mångfald!

Bland talarna på höstkonferensen märks:
Janez Potocnik, EU:s miljökommissionär (med på länk, ska bekräftas)
Andreas Carlgren, miljöminister
Meena Rahman, Third World Network
Carl Piper, VD och greve
Johan Bodegård, ArtDatabanken
Torgny Håstad, Domare i Högsta domstolen, ordf Svenska Turistföreningen
Isabella Lövin, Författare till boken Tyst Hav samt europaparlamentariker
Carl Folke, professor SEI
Klas Eklund, senior economist SEB

Titeln för konferensen – Vem ska bort? – signalerar det alarmerande läge naturen befinner sig i. Konsekvent under det gångna decenniet har EU-kommissionen, FN, Resilience Center med flera visat att vi inte lyckats med att stoppa förlusten av biologisk mångfald.

ANMÄLAN, PROGRAM M.M. PÅ:
http://www.vemskabort.se

PLATS: Aula Magna, Stockholms universitet

Höstkonferensen hålls i år i samarbete med tidningen Miljöaktuellt.

Naturskyddsföreningen är en ideell miljöorganisation med kraft att förändra. Vi sprider kunskap, kartlägger miljöhot, skapar lösningar samt påverkar politiker och myndigheter såväl nationellt som internationellt. Dessutom står vi bakom världens tuffaste miljömärkning Bra Miljöval. Klimat, hav, skog, miljögifter och jordbruk är våra viktigaste arbetsområden. Föreningen har 184 000 medlemmar och finns i lokalföreningar och länsförbund över hela landet. Välkommen att bli medlem, skänka en gåva eller bli företagssponsor. www.naturskyddsforeningen.se | Mobil hemsida (wap): mobil.naturmob.se | Pg 90 19 09-2 | 08-702 65 00