NUTEK - Verket för näringslivsutveckling

Inbjudan till Lunchmöte: Presentation av Nuteks årsbok 2007

Pressmeddelande   •   Feb 15, 2007 09:31 CET

Rekordstort nyföretagande inte tillräckligt för tillväxt på lång sikt

Tillväxten i svenskt näringsliv är hög. Antalet nystartade företag är
rekordstort och sysselsättningen ökar. Men det räcker inte.

För att tillväxten i svensk ekonomi ska vara långsiktigt hållbar krävs en
framtidsinriktad näringspolitik för att öka tillväxten i små och medelstora
företag. Detta är några av utgångspunkterna i de teman som tas upp i Nuteks
årsbok 2007.
Nuteks Årsbok innehåller tre huvudkapitel där utvecklingen av nya företag,
växande företag och regional utveckling tas upp. Statistik varvat med analyser
samlas i boken. De utmaningar och möjligheter som den pågående
strukturomvandlingen i svenskt näringsliv ger upphov till beskrivs och
diskuteras.

På lunchmötet presenteras huvudresultaten i Årsboken 2007 av Maria Lindqvist,
analysansvarig, Nutek. Rapporten kommenteras av Enrico Deiaco, vd SISTER.
Moderator är Sune Halvarsson, tf generaldirektör, Nutek. Samtliga författare
till årsboken kommer att vara på plats och svara på frågor.

Tid: 22 februari, 11-12, därefter lunch
Plats: Myntkabinettet, Slottsbacken 6, Flygelsalen
OSA: britta.von.schoultz@nutek.se