NUTEK - Verket för näringslivsutveckling

Inbjudan till lunchmöte tisdag 21 mars kl. 11:00 Brist på kapital för små företag?

Pressmeddelande   •   Mar 16, 2006 09:55 CET

Finansieringsmöjligheterna för små företag har debatterats under lång tid: Råder det brist på kapital för små företag? Vilket behov av extern finansiering har de svenska småföretagen och vilken roll bör staten ha som marknadskompletterande aktör?

Nutek har studerat situationen för svenska småföretag i dag och kommit fram till att bilden är mer positiv än vad många föreställer sig. Nio av tio småföretag som faktiskt ansöker om lån eller kredit beviljas också dessa. Men undantag finns. Företagsledare födda utomlands och företag som leds av kvinnor har större svårigheter att hitta finansiering.

Resultatet och förslagen i rapporten Kapitalförsörjning i småföretag presenteras och diskuteras vid Nuteks lunchmöte i Stockholm tisdagen den 21 mars.

Bland deltagarna i paneldebatten finns:
Gert Eriksson, finanschef ALMI Företagspartner
Marie Halling, direktör Föreningssparbanken
Wadih El Achkar, delägare Avans AB

Välkommen!
Tid: tisdag 21 mars, 2006, kl 11.00–13.00 Lunch serveras ca 12.10
Plats: IQube Café, Norrlandsgatan 31, Stockholm
OSA snarast till Susanne Jansson, Nutek, 08-681 94 01, susanne.jansson@nutek.se


För mer information, kontakta:
Staffan Larsson, Nutek, 08-681 66 08, 070-663 28 16
David Källström, Nutek, 073-980 49 33


NUTEK stärker näringslivet i hela Sverige genom att bidra till fler nya företag, fler växande företag och fler starka regioner. Nutek är en nationell myndighet.