Krokoms kommun

Inbjudan till massmedia

Pressmeddelande   •   Apr 27, 2006 09:59 CEST

Från Krokoms internationella vänskapsförening (KIV)

Välkommen på invigningen av möteslokalen Träffpunkt Mångfald!

Lördag 29 april
Björkvägen 3 A, Krokom

Invigning: kl. 13.00
Öppet hus: kl. 13-17

Kommunalrådet Rolf Lilja ”knyter” bandet!

Det blir internationellt fika, gott sällskap, musik och lotter med fina priser skänkta av krokomsföretag

Träffpunkt Mångfald
är Hyresgästföreningens lokal, som är utlånad till KIV och projekt Mångfald 2 fram till slutet av 2007. Lokalen blir mötesplats och träffpunkt för invandrare och svenskar boende i Krokom. Alla är välkomna att svänga förbi, ta en kopp kaffe/te med dopp, umgås, läsa osv. Träffpunkt Mångfald blir också arbetsplats för praktikanter och anställda hos projekt Mångfald 2.

Vägbeskrivning:
Ta Offerdalsvägen förbi kommunhuset. Parkera antingen framför Handelsbanken (till vänster) eller på besöksparkeringen till höger direkt efter busskuren. Eller chansa på besöksparkeringen inne på Björkvägen, till höger efter busskuren. Träffpunkt Mångfald är en källarlokal, som ligger mitt inne bland höghusen, snett emot Krokoms bostäders vaktmästare, rakt in till höger, där Snickerivägen tar av till vänster från Offerdalsvägen.

För mer information:
Mimi Finnstedt (KIVs ordförande): 0640-183 32, 070-397 34 22
Owen Laws (Praktikant i projekt Mångfald 2): 070-60 99 678
Vivian Fabricius (Projektledare, projekt Mångfald 1 + 2): 0670-167 38, 070-297 37 72


Se sidan 2 för bakgrundsinformation om:
- Krokoms internationella vänskapsförening (KIV)
- Projekt Mångfald 1 + 2

BAKGRUNDSINFORMATION
(i samband med invigningen av Träffpunkt Mångfald, i Krokom 060429)

Krokoms internationella vänskapsförening (KIV)
består av män, kvinnor och barn från c:a 17 länder (inklusive Sverige) - ett 50-tal medlemmar - bosatta i Krokoms kommun. KIV har målsättningen att skapa vänskap och gemenskap mellan människor i Krokoms kommun, oavsett ålder, kön och etnisk bakgrund. (Se bifogad folder.)

Föreningens mål är att:
- vara en dörr in i samhället för alla invånare i Krokoms kommun både praktiskt och socialt;
- vara ett fönster till andra kulturer, länder, och språk;
- hjälpa till med myndighetskontakter och problemlösning;
- arbeta för att nya invånare skall känna sig välkomna och hemma här i kommunen;
- arbeta för mångfald och integration i samhället och bygga broar emellan olika kulturer;
- att stötta varandra inom föreningen.

Föreningen började för 3 år sedan som en kvinnogrupp, som en del av Projekt Mångfald, ett länsomfattande integrationsprojekt som riktade in sig på att bilda nätverk mellan kvinnor från olika länder, bosatta i Jämtlands län. Projektets ägare var Strömsunds kommun. De tre Mångfaldsfestivalerna i Strömsund (årets är 5-7 maj) är ett bestående resultat av projektet www.mangfaldsfestivalen.se .


Projekt Mångfald 2
I juni börjar (förutsatt EU-stödet) Projekt Mångfald 2 (MF2) i Strömsund och Krokom. Projektet sätter fokus på social integration, integration på arbetsmarknaden och att korta ned tiden utanför arbetsmarknaden. Målgruppen för MF2 är arbetslösa, långtidsarbetslösa eller sysselsatta varav merparten har utländsk bakgrund, ungdomar, och personer med funktionshinder som har påbörjat sin väg mot den ordinarie arbetsmarknaden.

Utgångspunkten i projektet blir mångfaldsgrupperna i Strömsund och Krokom.
Navet blir mötesplatserna på respektive ort - Mångfaldshuset i Strömsund - www.mangfald.se , Träffpunkt Mångfald i Krokom.
Projektidén är nyskapande, bland annat att kombinera ideell, social och arbetsmarknadsinriktad verksamhet, och att integrera språkpraktik, arbetspraktik, praktisk handledning och socialt nätverksbyggande i en helhetslösning där individens egen drivkraft odlas, stärkas och tas till vara.

I Krokom hoppas vi kunna utveckla ett slags Krokomsmodell för självhjälp med integrering in i samhället.


För mer information:
Mimi Finnstedt (KIVs ordförande): 0640-183 32, 070-397 34 22
Owen Laws (Praktikant i projekt Mångfald 2): 070-60 99 678
Vivian Fabricius (Projektledare, projekt Mångfald 1 + 2): 0670-167 38, 070-297 37 72