Compare Karlstad

Inbjudan till matchmaking-möten kring IT i vård och omsorg

Pressmeddelande   •   Aug 20, 2013 10:26 CEST

 • Har ditt företag IT-baserade produkter, tjänster och lösningar - eller innovativa idéer - inom IT i vården (medicinsk teknik, välfärds- och omsorgsteknik och e-hälsovård)?
 • Vill du träffa vårdgivare med behov av nya lösningar och andra företag i Norden inom områden för eventuella samarbeten kring utveckling och upphandlingar av lösningar?
 • Då ska du delta på det matchmaking-möte som arrangeras tisdag 24 september i Norrköping med Compare Karlstad (genom Nordic MedTest), norska Oslo Medtech och danska Welfaretech som värdar.

Matchmaking-evenemanget arrangeras i samband med AAL Forum som hålls 24-26 september i Norrköping. Den årligen återkommande konferensen för Ambient Assisted Living (AAL) samlar omkring 1.000 personer från hela Europa som träffas och diskuterar det senaste från Ambient Assisted Living-fältet.

Matchmaking-evenemanget anordnas av klusterorganisationer inom medtech- och välfärdsteknik i Norge, Sverige och Danmark. Värdar för evenemanget är Oslo Medtech, IT-stiftelsen Compare (genom Nordic MedTest) och danska Welfaretech.

Avsikten med denna nordiska klustersamverkan är att bidra till att de nordiska företagen ska vara föregångare inom medicinsk teknik, välfärds- och omsorgsteknik, e-hälsovård och innovation. För att stimulera samverkan mellan vårdgivare med behov och företag med lösningar arrangeras bland annat matchmaking-möten.

Oslo Medtech är ett norskt medtech-kluster med företag, sjukhus, finans-, kunskaps-och forskningsinstitut som verkar med fokus på medicinteknik. Läs mer >>

Welfare Tech är ett danskt kluster för utveckling av välfärdstjänster genom samverkan mellan privata företag och offentliga partners inom vård och omsorg. Läs mer >>

Compare är IT- och telekomföretagens samverkansorganisation i Karlstad-regionen. Nordic MedTest är en gemensam satsning som Landstinget i Värmland och Compare gör kring test av IT-system i hälso- och sjukvården. Läs mer >>

INBJUDAN: 

 • Presentera dina produkter/lösningar för beslutsfattare och inköpare från Skandinavien
 • Träffa inköpare i nordiska sjukhus och kommunal vård
 • Möt kompletterande verksamheter för framtida samarbete
 • Skapa nya nätverk och värdefulla relationer
 • Delta med presentationen i klustrens utställningsmonter 25-26 september (kräver registrering till AAL konferens inklusive konferensavgift)

AAL Forum är en arena där många nordiska företag och beslutsfattare inom hälso- och sjukvård kommer att närvara och är en unik möjlighet för att få ny kunskap och etablera relationer med köpare, beslutsfattare, forskare, entreprenörer, vårdgivare och slutanvändare inom sjukvården/välfärden.

Danska, norska och svenska kluster vill bidra till detta genom att organisera ett matchmaking-evenemang inför AAL-konferensen. Med anledning av detta bjuder vi in företag från Norge, Sverige och Danmark för att presentera sina produkter och lösningar till våra gemensamma matchmaking-evenemang den 24 september.

Vi skapar en mötesplats för aktörer inom vård och hälsa för att presentera sina behov av framtida lösningar. Du är välkommen oavsett om du besöker AAL-konferensen eller inte.

Målgrupper för matchmaking-evenemanget:

 • Inköpschefer och beslutsfattare i vården
 • Anställda inom hälso-och sjukvård, institutioner, kommuner, sjukhus
 • Företag som producerar AAL/sjukvårdslösningar
 • Klusterorganisationer

Syftet med matchmaking-evenemanget:

 • Etablera ett forum för nätverkande och bygga relationer mellan företag och vårdinrättningar - inklusive beslutsfattare och köpare av kommunal och sjukhusvård
 • Kommuner/sjukhus presenterar sina behov
 • Företagen presenterar sina lösningar/produkter (tio minuters presentation i plenum efter företagsnamn)
 • Bilda en grund för framtida allianser

Program 24 september

 • 10:00 Välkommen
 • 10:05 Om det nordiska klustersamarbetet
 • 10:15 Presentation av vårdinrättningar som behöver nya lösningar
 • 12:00 Lätt lunch
 • 12:45 Presentation av fem, sex företag
 • 14:00 Paus
 • 14:15 Presentation av sex, sju företag
 • 15:30 Organiserad matchmaking och nätverkande
 • 16:50 - 17:00 Sammanfattning och slutsats
 • 18:00 Öppnande av AAL konferens (för registrerade deltagare på AAL forum)

Evenemanget stöds av Vinnova (SV), Tilläxtverket (SV), Innovation Norway (NO) och Innovation Express (DK).