Länsstyrelsen i Kronobergs län

Inbjudan till media att delta

Pressmeddelande   •   Maj 31, 2016 12:57 CEST

Strategiskt samtal om Olika perspektiv på vatten & kulturmiljö

Onsdagen den 1 juni 2016, kl. 16.00 - 20.30, Residenset i Växjö, ingång från Stortorget.

Länsstyrelsen i Kronobergs län har bjudit in till ett strategiskt samtal vars syfte är att belysa olika perspektiv vid hanteringen av småskalig vattenkraftsverksamhet.

Under eftermiddagen och kvällen kommer vi att få ta del av inspel och information från centrala myndigheter. Vi kommer också att få inspel från några olika intresseområden.

I workshopen ska samtal föras och allas uppfattningar få komma till tals kring: Vad ser ni för problem? Vad kan lösningen vara? Vem har ansvar för vad?

– Vi arbetar ständigt med att utveckla vårt län och en viktig parameter i detta arbete är våra strategiska samtal.Under dessa samtal skapas det en dialog kring aktuella sakfrågor och denna gång är det de olika perspektiven på vatten och kulturmiljö vi samlas kring. Vi vet att det i denna fråga finns olika motståenden intressen och för att kunna driva utvecklingen framåt är det oerhört viktigt att alla får komma till tals och får ta del av varandras perspektiv och utmaningar, säger Kristina Alsér, Landshövding i Kronobergs län.

Program16.30 Landshövding Kristina Alsér välkomnar och inleder med några exempel på motstående intressen

16.40 Centrala myndigheter ger nationella inspel på samverkan mellan myndigheter(HaV och RAÄ) - Håkan Slotte, Riksantikvarieämbetet, Fredrik Nordwall, Havs- och vattenmyndigheten

17.00 Vattenlagstiftningen – Jan Grosen

17.20 Kulturmiljölagstiftningen och Kunskapsprojekt – Heidi Vassi och Karl-Oskar Erlandsson

17.40 Centrala myndigheter kommenterar lagstiftningen - Håkan Slotte, Riksantikvarieämbetet, Fredrik Nordwall, Havs- och vattenmyndigheten

18.00 Förberedda inspel från företrädare till organisationer, företag och enskilda - Andreas Hedrén, Växjö kommun, Leif Jarl, Stockekvarns Kraftverk, Anders Linnér, Åkvarns Kraftstation,Thomas Sandberg, Alsteråns Kraftverksförening, Göran Widing, GWkraft AB

18.30 Workshop

19.30 Återsamling och avslut – Vad tar vi med oss hem?

Kontakt:
Länsstyrelsen i Kronobergs län, länsantikvarie Heidi Vassi, heidi.vassi@lansstyrelsen.se
Länsstyrelsen i Kronobergs län, vattenvårdsdirektör Jan Grosen, jan.grosen@lansstyrelsen.se

Länsstyrelsen i Kronobergs län, Kungsgatan 8, 351 86 Växjö
www.lansstyrelsen.se/kronoberg
Tfn: 010 223 70 00
E-post: kronoberg@lansstyrelsen.se