Länsstyrelsen i Norrbottens län

Inbjudan till media Sulfidjordar – ett allt mer uppmärksammat miljöproblem

Pressmeddelande   •   Nov 02, 2010 08:56 CET

Markanvändning i form av dikning och dikesrensning på sulfidjordar utgör ett alltmer uppmärksammat miljöproblem. Vi vet allt för lite om vilka effekter detta får på vår miljö och på ekosystemen. Inte heller vet vi exakt var det finns sulfidjordar och hur stor utbredningen är. I syfte att åtgärda kunskapsluckorna inleds nu ett svensk-finskt samarbete. Startskottet för samarbetet sker i form av en workshop som genomförs på Länsstyrelsen 1-2 november. Workshopen har lockat ett 80-tal deltagare från Sverige och Finland.

Media hälsas välkommen att träffa forskare och tjänstemän som deltar på workshopen!

Tid: Tisdag 2 november, kl.14-16. Kom när det passar er, men ring gärna före så vi kan möta er.

Plats: Länsstyrelsen i Norrbottens län, Lokalen Stora Björn

Bakgrund

Längs Norrlandskusten och även i norra Finland finns stora områden med naturligt sur mark. Den består av sulfidjordar, även kallad svartmocka. Det är gamla havssediment som innehållit svavel. Vid landhöjningen kommer svavlet i kontakt med luftens syre och det bildas sulfater. Processen går ännu fortare genom till exempel dikningar, sjösänkningar och dräneringar. Sulfaterna urlakas periodvis ur marken i form av svavelsyra som försurar sjöar och vattendrag. I samband med detta frigörs också stora mängder av metaller. Dessa metaller är skadliga för miljön. Bland annat kan de transporteras vidare ut till kusten och leda till fiskdöd.

Mätningar har visat att transporten av olika metaller till havet från de enskilda små vattendragen kan vara så höga att de är i samma storlek som den transport av metaller som naturligt kommer med våra stora älvar.

Arrangörer
Workshopen anordnas inom EU Baltic Sea projektet WATERPRAXIS och genom samarbete mellan Luleå tekniska universitet, Länsstyrelsen i Norrbottens län, Vattenmyndigheten Bottenviken och Finlands Miljöcentral (SYKE). Eftersom detta är ett gränsöverskridande problem kommer flera föredragshållare från Finland. Workshopen riktar sig till allmänheten, vattenråden, myndigheter, miljökonsulter och forskare.

Workshopen hålls till stor del på svenska med några föredrag på engelska samt ett på finska.

För mer information kontakta

Sofia Perä
, Länsstyrelsen Norrbotten, Sofia.Pera@lansstyrelsen.se, 070-296 51 31
Frauke Ecke
, Luleå tekniska universitet, Frauke.Ecke@ltu.se
____________________________________

Jessica Rönnberg, Informationschef
Länsstyrelsen i Norrbottens län
971 86 Luleå
Tel: 0920-960 25
Mobil: 070-364 46 97
Fax: 0920-22 84 11
E-post: Jessica.Ronnberg@lansstyrelsen.se
www.lansstyrelsen.se/norrbotten