Compare Karlstad

Inbjudan till nätverksträff med Rune Borg

Pressmeddelande   •   Aug 24, 2007 14:55 CEST

Han har kallats superinformatör, guru och det svenska näringslivets mäktigaste doldis. Han har arbetat som informationsdirektör på bl.a. Uddeholm, Nobel Industrier, SEB och Vattenfall. Tre år på raken prisades han som den bästa informationschefen inom svenskt näringsliv.

Det är därför med stolthet som Informatörsnätverket i Värmland, i samarbete med NWT, bjuder in till nätverksträff med Rune Borg som gästföreläsare tisdagen den 9 oktober. Även journalistföreningens medlemmar hälsas varmt välkomna.

Rune Borg delar med sig av kunskaper och erfarenheter och ger sin syn på informatörsyrket, dess betydelse och framtid och relationen till media.

Plats: NWT-huset, samling i receptionen
Datum: 9/10
Tid: 17.30-19.00
Anmälan: senast 2/10 till anders.thoren@ordbild.se

Informatörsnätverket i Värmland - som bildades 2002 på initiativ av bland annat Compare och The Paper Province - riktar sig till alla informatörer i Värmland. Informatörsnätverket är ett forum för regionens informatörer där de kan lära känna varandra, lära av varandra samt delta i gemensamma utbildningar inom informations- och kommunikationsområdet. Informatörsnätverket vill också fungera som brobyggare mellan regionens företag och organisationer för att öka samarbetet dem emellan för att därmed bidra till att stärka länets konkurrenskraft.

Läs mer om Informatörsnätverket i Värmland på
http://www.compare.se/informator