Mag- och tarmförbundet

Inbjudan till nationell presskonferens

Pressmeddelande   •   Okt 13, 2010 15:24 CEST

Varannan timme får en svensk tarmcancer, men nya Tarmcancerrapporten 2010 visar:

Dålig kunskap om näst vanligaste cancerformen hos både män och kvinnor i Sverige

Tarmcancer är den näst vanligaste cancerformen hos både män och kvinnor i Sverige.

Men många patienter kommer för sent till vården, och tarmcancer är därför den cancerform som efter lungcancer har högst dödlighet.

Allmänhetens stora okunskap framgår av den tredje Tarmcancerrapporten, där 1 000 slumpvis utvalda svenska tillfrågats, som presenteras på fredag.

 

”Det finns stora sociala tabun kring avföring och toalettvanor. Det upplevs svårt att ta upp problem med sin läkare men vi måste våga prata bajs! Bara lungcancer är mer dödligt än tarmcancer”, säger Wictoria Hånell, kanslichef på Riksförbundet för Mag- och Tarmsjuka, RMT.

 

Inbjudan till presskonferens i Lund, fredag den 15 oktober kl 11.00.

Agenda

  • Genomgång av Tarmcancerrapporten 2010, som presenteras med anledning av den Internationella Tarmdagen på söndag den 17 oktober.

Wictoria Hånell, kanslichef RMT.

§         Våga fråga om tarmcancer – Vem drabbas? Vilka är symptomen? Varför är dödligheten så hög och kan den sänkas?

Mef Nilbert, cancerforskare och professor i onkologi vid Lunds Universitet och verksam vid Skånes Universitetssjukhus.

§         Jag hade aldrig reflekterat över tarmcancer. Varför skulle jag som alltid tränat och skött min kropp få tarmcancer vid 48-års ålder?

Peter Nylund, Höör, fick tarmcancer för två år sedan.

Plats

Skånes universitetssjukhus i Lund, Skånes onkologiska klinik, Klinikgatan. 7, vån 4, konferensrummet.

Frågor

RMT:s Kanslichef Wictoria Hånell, 070- 642 42 11 07 eller Annika Eliasson (0702-35 43 35), Lena Bergling (0702-34 51 58).

Riksförbundet för Mag- och Tarmsjuka, RMT, är till för personer med sjukdomar, skador och andra funktionsstörningar i mag-tarmkanalen samt deras närstående. RMT arbetar med medlemsstöd, information och samhällspåverkan. Syftet är att medverka till att personer med mag-tarmsjukdomar ska kunna leva ett bra liv och få den hjälp och det stöd som de behöver på grund av sin sjukdom.

Fakta om Riksförbundet Mag- och Tarmsjuka, RMT
Riksförbundet för Mag- och Tarmsjuka, RMT, är en organisation för människor med sjukdomar, skador och funktionsstörningar i mag-tarmkanalen. Förbundet har cirka 6 000 medlemmar. Bland RMT:s medlemmar finns ett 20-tal olika diagnoser representerade. Det övergripande målet med RMT:s verksamhet är att återskapa livskvalitet för personer med mag- och tarmsjukdomar.. www.magotarm.se