PA Resources AB

Inbjudan till presentation av bokslutskommunikén den 16 februari

Pressmeddelande   •   Feb 08, 2011 15:42 CET

PA Resources publicerar bokslutskommunikén 2010 inklusive fjärde kvartalet onsdagen den 16 februari kl. 08.15 CET. VD och koncernchef Bo Askvik och CFO Nicolas Adlercreutz håller en webbsänd telefonkonferens samma förmiddag kl. 10.00.

Presentationen hålls på engelska och webbsänds på www.paresources.se startsida.

För deltagande via telefon, vänligen ring:
Sverige: +46 (0)8 505 598 53
UK: +44 (0)203 043 24 36
USA: +1 866 458 40 87

Presentationsmaterialet publiceras på www.paresources.se där det även går att lyssna till presentationen i
efterhand.

Stockholm, 8 februari 2011
PA Resources AB (publ)

För ytterligare information kontakta:
Carolina Haglund Strömlid
IR-ansvarig
PA Resources AB
Telefon: +46 (0)708 80 71 73
E-post:
ir@paresources.se

PA Resources AB (publ) är en internationell olje- och gaskoncern inriktad på att förvärva, utveckla, utvinna och avyttra olje- och gasreserver, samt bedriva prospektering för att hitta nya reserver. Koncernen har verksamhet i Tunisien, Republiken Kongo (Brazzaville), Ekvatorialguinea, Storbritannien, Danmark, Grönland, Nederländerna och Tyskland. PA Resources är en av Tunisiens största oljeproducenter och har också produktion i Republiken Kongo. Moderbolaget har säte i Stockholm, Sverige.

PA Resources hade intäkter om 2 113 MSEK under helåret 2009. Bolaget är noterat på NASDAQ OMX Nordiska Börs i Stockholm (segment Mid Cap). För mer information besök gärna www.paresources.se.

Ovanstående information har offentliggjorts i enlighet med Lag om värdepappersmarknaden och/eller Lag om handel med finansiella instrument. Informationen publicerades kl. 15.30 den 8 februari 2011.