MQ Sweden AB

Inbjudan till presentation av MQs bokslutskommuniké 2009/2010

Pressmeddelande   •   Okt 22, 2010 12:24 CEST

MQ offentliggör sin bokslutskommuniké för räkenskapsåret augusti 2009–september 2010 fredagen den 29 oktober klockan 07.15.

Presentation av rapporten hålls i MQs butik i Sturegallerian i Stockholm samma dag klockan 08.30 för analytiker, investerare och media.

Johan Elfner, VD och koncernchef, och Tony Siberg, CFO, kommenterar rapporten och bolagets utveckling.

Presentationen kommer att finnas tillgänglig på www.mq.se. Efter presentationen finns möjlighet att ställa frågor.

Anmälan sker till Charlotta Karlsson, e-post charlotta.karlsson@mq.se eller telefon 031-388 80 15.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Tony Siberg, CFO, telefon 0736-84 41 60

Jennie Ahlgren, IR-chef telefon 0761-25 71 20

Charlotta Karlsson, koordinator 031-388 80 15

MQ är en av Sveriges ledande varumärkeskedjor. Genom en mix av egna och externa varumärken erbjuder MQ män och kvinnor kläder med hög modegrad i attraktiva butiker. Butikskedjan omfattar i dagsläget 106 butiker och ambitionen är att etablera MQ som den ledande varumärkeskedjan i Norden. MQ-aktien är noterad vid NASDAQ OMX Stockholm sedan den 18 juni 2010.
För mer information se www.MQ.se.