Swedbank

Inbjudan till presentation av Swedbanks bokslutskommuniké januari – december 2009

Pressmeddelande   •   Jan 19, 2010 15:33 CET

Tisdagen den 9 februari klockan 07:00 publiceras Swedbanks bokslutskommuniké för januari – december 2009. I samband med detta inbjuds till följande:

Telekonferens för analytiker 9 februari klockan 09:00
Swedbanks VD och koncernchef Michael Wolf, Erkki Raasuke, finansdirektör samt Göran Bronner, Chief Risk Officer, presenterar rapporten och svarar på frågor. Telekonferensen hålls på engelska och direktsänds på www.swedbank.se/ir där en inspelning även kommer att finnas tillgänglig.

För att delta i telekonferensen, ring 08-5052 0270 eller + 44 (0) 207 509 5139, fem minuter innan konferensen startar.

Presskonferens 9 februari klockan 10:30 på Swedbanks huvudkontor, Brunkebergstorg 8, Stockholm. Swedbanks VD och koncernchef Michael Wolf, Erkki Raasuke, finansdirektör, samt Göran Bronner, Chief Risk Officer, presenterar rapporten och svarar på frågor. Presskonferensen hålls på engelska och direktsänds på www.swedbank.se/ir där en inspelning även kommer att finnas tillgänglig.

Analytikerpresentation i London torsdagen den 11 februari kl 11.30 (GMT)
Swedbanks VD och koncernchef Michael Wolf presenterar rapporten och svarar på frågor vid en presentation på The May Fair Hotel, i ”Amber Salon”, Stratton Street, Mayfair, London W1J 8LT. Presentationen beräknas vara avslutad kl. 12.30.

Vänligen anmäl ditt deltagande till ir@swedbank.com.

För ytterligare information:
Johannes Rudbeck
Chef Investor Relations
johannes.rudbeck@swedbank.se
070-582 56 56

Swedbanks vision är att vara den ledande finansiella institutionen på de marknader vi är verksamma. Swedbank har totalt ca 9,4 miljoner privatkunder och ca 600 000 företagskunder med 419 kontor i Sverige, 278 kontor i de baltiska länderna samt 215 kontor i Ukraina. Koncernen har även verksamhet i Helsingfors, Kaliningrad, Köpenhamn, Luxemburg, Moskva, New York, Oslo, Shanghai, S:t Petersburg och Tokyo. År 2008 uppgick balansomslutningen till 1 812 miljarder kronor och antalet anställda var cirka 21 000. Läs mer om Swedbank på www.swedbank.se.