Biovitrum

Inbjudan till press- och analytikermöte samt telefonkonferens

Pressmeddelande   •   Feb 15, 2007 13:33 CET

Presentation av bokslutskommuniké

Biopharmabolaget Biovitrum AB (publ) inbjuder till press- och analytikermöte samt telefonkonferens fredagen den 23 februari i samband med publiceringen av bokslutskommunikén för 2006. Publicering av kommunikén beräknas ske cirka kl. 08:30 (CET) samma dag.

Kommunikén kommer att presenteras av Biovitrums VD Mats Pettersson och finansdirektör Göran Arvidson.

Press- och analytikermöte i Stockholm
Tid: Fredagen 23 februari kl. 11:00 (CET)
Plats: IVA, Grev Turegatan 16, Stockholm, Rausingrummet
Kaffe serveras efter presentationen.

Vänligen anmäl ditt deltagande senast kl. 16:00 (CET) onsdagen den 21 februari, antingen via e-post till: marianne.gripe@biovitrum.com eller per telefon till Marianne Gripe 08-697 3427.

Telefonkonferens
Tid: Fredagen den 23 februari kl. 15:30 (CET)
Telefonnr: 08-506 269 30

En inspelad version av telefonkonferensen kommer att finnas tillgänglig under sju dagar efter konferensen på telefonnummer 08-506 269 49 användarkod: 161831#

Presentationsmaterialet från de båda konferenserna kommer att finnas tillgängligt på www.biovitrum.se / investor relations / presentationer.

För ytterligare information, kontakta:

Biovitrum AB (publ)
Anders Martin-Löf, IR-ansvarig
Tfn: 08-697 37 07, mobil: 070-624 32 56
anders.martin-lof@biovitrum.com

Anna Karin Källén, Kommunikationsdirektör
Tfn: 08-697 2085, mobil: 073-433 20 85
annakarin.kallen@biovitrum.com

Om Biovitrum
Biovitrum är ett av Europas största biopharmabolag. Med verksamhet i Sverige och Storbritannien bedriver Biovitrum forskning och utvecklar läkemedel för både folksjukdomar och sjukdomar som drabbar mindre patientgrupper. Biovitrum har en bred och balanserad FoU-portfölj med flera läkemedelsprojekt i kliniska och prekliniska faser för behandling av fetma, diabetes, inflammation, ögon- och blodsjukdomar liksom ett antal väl definierade nischindikationer. Biovitrum utvecklar och producerar också proteinläkemedel på kontraktsbasis samt marknadsför ett antal specialistläkemedel huvudsakligen i Norden. Biovitrum omsätter cirka 1,2 miljarder kronor och har cirka 550 anställda. Biovitrums aktie noteras på Stockholmsbörsen sedan den 15 september 2006. Ytterligare information finns på www.biovitrum.se/.