Svenska Teknik&Designföretagen

Inbjudan till press- och analytikerträff om Investeringssignalen

Pressmeddelande   •   Okt 14, 2003 11:52 CEST

Svensk Teknik och Design presenterar en ny "Investeringssignal" - en
konjunkturanalys för arkitektföretagen och konsultföretagen inom bygg-
och industriområdet med prognoser för investeringsutvecklingen.

Arkitekt-, teknik- och industrikonsultföretagen arbetar i tidiga skeden
av investeringscykeln. Det aktuella konjunkturläget för vår bransch ger
därför också en tidig och pålitlig signal om förändringar i
investeringsvolymen under ett drygt år framåt, bland annat avseende
bostäder, infrastruktur och industrianläggningar samt för industrins
utveckling av processer och produkter. Vi ger nu prognoser för 2003-
2005.

Vid press- och analytikerträffen representeras Svensk Teknik och Design
av ordföranden Lars-Olov Karlberg, ELU Konsult, Lise Langseth, chef och
Bengt O. Andreasson, som svarar för konjunkturanalysen.


Tid: måndagen den 20 oktober 2003, kl 09.30 - ca 11.00
Plats: Svensk Teknik och Design
Blasieholmsgatan 5 (Almega-huset), Stockholm
lokal; Mötesplatsen, 3 tr.

Välkommen till press- och analytikerträffen! Meddela oss gärna om Du kan
komma eller inte. Kontakta Bengt O. Andreasson, tel 08-762 67 02,
fax 08-762 67 10 eller e-post bengt.o.andreasson@std.se


___ Ja, jag kommer

___ Nej, jag kan inte komma, men sänd gärna information


Namn:
........................................................................

Tidning, redaktion, företag:
.................................................

Tel nr...................................Fax
nr...............................

E-postadress
.................................................................


Bransch- och arbetsgivarorganisationen STD Svensk Teknik och Design har
över 800 medlemsföretag med drygt 22000 anställda. Företagen är
verksamma med investeringsförberedande utrednings-, projekterings- och
projektledningsuppdrag inom bygg-, anläggnings- och industrisektorerna
samt med uppdrag inom produktions- och produktutveckling i vid
bemärkelse för industrin. Svensk Teknik och Design ingår i Almega.

Blasieholmsgatan 5, Box 16105, 103 22 STOCKHOLM, Tel 08-762 67 00,
Fax 08-762 67 10 std@std.se/www.std.se